Év Kutyája és Klubchampion Pályázatok

A Francia Pásztorkutya Klub minden olyan tevékenységet támogatni kíván, amely segíti a francia pásztorkutyák alkatának, karakterének, megfelelő alkalmazásának magas szintű bemutatását.

Ennek megfelelően három féle díjazást, és négy Klubchampion címet kívánunk bevezetni:
 

Év Tenyészkutyája

díjat, melyet a tenyészegyedek saját és utódaik tenyészeredményeivel pályázhatnak meg.

Év Kutyája

a standardnak való megfelelőséget küllem, munka és egészség terén felmérni kívánó komplex díjat, melyet a legjobb felnőtt, fiatal, bébi, kölyök és veterán egyedek pályázhatnak meg.

Év Bajnoka díjat, melyet ágazatonként a legjobb eredményt elért kutyák kaphatnak
  Az ágazatok: az ágazati eredmények az adott évben elért teljesítmények alapján számíthatók

 

 

- Kiállítási ágazat

max. 5 kiállítás alapján, melyből min. 1 FRPK rendezvény

 

 

- Munka ágazat

az alágazatokban elért helyezési pontszámok összesítése alapján
    Munka alágazatok:  

 

 

 

- Terelő

max. 5 terelőverseny vagy vizsga alapján, melyből min. 1 FRPK rendezvény

 

 

 

- Teljesítmény

max. 5 használatikutya verseny vagy vizsga alapján

 

 

 

- Mentőkutya

max. 5 mentőkutya verseny vagy vizsga alapján

 

 

 

- Ügyességi

max. 5 agility, dogdancing vagy frisby verseny vagy vizsga alapján

FRPK Junior Champion (FRPKJCH)

Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között legalább kettő Magyarországon, vagy külföldön, legalább két különböző bírótól kapott Fiatal Klub/Speciál győztes cím, melyek közül legalább egyet FRPK Klub/Speciál kiállításon szerzett meg. Az FRPK rendezvények közé az FRPK által rendezett valamennyi HPJ címet adó kiállítás beszámítható. A cím FRPK tagok számára nyitott.

FRPK Champion (FRPKCH)

három Klub- vagy Speciál győztes cím, melyből legalább kettőt FRPK rendezvényen szerzett meg. Az FRPK rendezvények közé az FRPK által rendezett valamennyi CAC címet adó kiállítás beszámítható a Klubgyőztes címnek megfelelő szintű eredménnyel.

Munkavizsgára kötelezett fajták esetében az egyik Klub/Speciál győztes címet a munkavizsga bizonyítvány is helyettesítheti.  A cím FRPK tagok számára nyitott.

FRPK Veterán Champion (FRPKVCH)

Teljesítésének feltétele 8 éven felüli korban legalább kettő Magyarországon, vagy külföldön, legalább két különböző bírótól kapott Veterán Klub/Speciál győztes cím, melyek közül legalább egyet FRPK Klub/Speciál kiállításon szerzett meg. Az FRPK rendezvények közé az FRPK által rendezett valamennyi CAC címet adó kiállítás beszámítható. A cím FRPK tagok számára nyitott.

FRPK Grand Champion (FRPKGRCH)

Teljesítésének feltétele FRPKCH cím birtokában Magyarországon vagy külföldön klub/speciál kiállításon elért két különböző bírótól kapott két fajtagyőztes cím, melyek közül az egyiket FRPK klub/speciál kiállításon kell megszerezni. Az FRPK rendezvények közé az FRPK által rendezett valamennyi CAC címet adó kiállítás beszámítható. A cím FRPK tagok számára nyitott. A cím FRPK tagok számára nyitott.

 

Év Tenyészkutyája díj

Az Év Tenyészkutyája díjat a tenyészkutyák számára írtuk ki az adott évben megszerzett saját, és a tenyészegyed maximum 5 leszármazottja maximum 5-5 (alágazatonkénti munka, kiállítási, valamint tenyészszemle) eredménye alapján. Kétéves kor felett a pályázatot csak a tenyésztési szabályzat végrehajtási utasításában a fajtára előírt minimális egészségügyi követelmények teljesítésének igazolásával fogadjuk el. Az összesített eredményt az alábbiak szerint kell figyelembe venni:

Az eredményszámítás során külön-külön összesítjük a kiállítási, tenyészszemle, egészségügyi és a munkaeredményeket az Év Bajnoka díjnál, illetve az alábbiakban megadottak alapján, majd külön-külön soroljuk őket. A sorolásnak megfelelően az ágazati versenyben, valamint a tenyészszemle eredmények alapján kapott helyezésnek megfelelően, az I. helyezettek 30 pontot kapnak, a II. helyezettek 29-et, ..., és így tovább. A két ágazatban és a tenyészszemlékalapján kapott helyezési sorszámok összegeződnek, melyekhez hozzáadódnak az egészségügyi eredmények alapján kapott pontszámok. Az így kapott összpontszám határozza meg a kutya egyéni eredményét. Ugyanezen módon kerül kiszámításra az utódok pontszáma is. A tenyészkutya és utódai egyéni pontszámai összeadódnak. Az így kapott összpontszámok alapján kerül kiadásra az Év Tenyészkutyája díj. A képességvizsgálatok a tenyészszemle eredményekhez számítódnak be.

A képességvizsgák és egészségügyi szűrések maximális száma nem limitált. Képességvizsgának számít minden pontszám nélküli, hivatalos bíró által aláírt vizsga, valamint a tenyészszemlén végrehajtott karakterteszt.

- Az egészségügyi szűrések a maximum 12 pontnak, a szűrés minősítésének megfelelő százalékos értékei alapján kapott  összege alapján számítandók (Pl. csípőizületi diszplázia során 4 féle eredményt adnak ki, ennek megfelelően az "A" minősítés 100%-t, azaz 12 pontot, a "B" minősítés 75%-t, azaz 9 pontot, a "C" minősítés 50%-ot, azaz 6 pontot, a "D" és ennél rosszabb minősítés 25 %-ot, azaz 3 pontot jelent. Ugyanakkor pl. PRA esetén 3 minősítés lehetséges, így a "Mentes" minősítés 100%-t, azaz 12 pontot, a Hordozó minősítés 66%-t, azaz 8 pontot, a "Beteg" minősítés 33%-ot, azaz 4 pontot ér.),

- A képességvizsgálatok és a tenyészszemléken történő küllem- és egyéb eredmények az alábbi táblázat alapján számított összege alapján számítandók (amennyiben a minősítés nincs megadva, Megfelelőnek kell minősíteni a tenyészszemlén elért eredményt):

 Eredmény

Magyar FRPK Külföldi Francia
Regionális tenyészszemle
tenyészszemle
Regionális tenyészszemle
tenyészszemle
Regionális tenyészszemle
tenyészszemle
Regionális tenyészszemle
tenyészszemle
Megfelelő 5 10 10 20 7 10 10 20
6 12 12 24 8 12 12 24
Nagyon Jó 7 14 14 28 9 14 14 28
Kitűnő 8 16 16 32 10 16 16 32
Tenyésztésre javasolt 5 10 10 20 7 10 10 20
Elit A 50 100 60 100
Elit B 25 50 30 50
Képességvizsgálat 25 50 30 50

 

Év Kutyája díj

Az Év Kutyája díj komplex díj, mely az adott évben megszerzett maximum 5 munka (alágazatonként) és maximum 5 kiállítási eredmény alapján számítható. Kétéves kor felett a pályázatot csak a tenyésztési szabályzat végrehajtási utasításában, a fajtára előírt minimális egészségügyi követelmények teljesítésével fogadjuk el. Az eredményszámítás során külön-külön összesítjük a kiállítási és a munkaeredményeket az Év Bajnoka díjnál megadottak alapján, majd külön-külön soroljuk őket. A sorolásnak megfelelően a kiállítási, illetve munka helyezésnek megfelelően, az I. helyezettek 30 pontot kapnak, a II. helyezettek 29-et, ..., és így tovább. Az így kapott két pontszám összege alapján kerül kiadásra az Év Kutyája díj.

 

Év Bajnoka díj

Az Év Bajnoka díjat az adott alágazatban az adott évben megszerzett maximum 5 eredmény alapján számított összesített eredmény adja.

A munka alágazatokban alágazatonként az adott évben maximum 5 verseny vagy vizsga százalékos eredményei alapján az alábbiakban megadott módon történő számítással kapott pontszámok összege adja a sorrendet. Azonos összeredmény esetén a sorrendet az elért legmagasabb eredmény dönti el. A munka alágazatokban a bajnoki cím kiadásához minimálisan 80 pontot összpontszámot el kell érni. Az FRPK Munka Bajnoka cím kiadásához legalább egy alágazatban el kell érni a minimálisan szükséges összpontszámot (80 pont).

A munka eredmények a következő kritériumok teljesülése esetén adhatók be:

- A verseny vagy vizsga szintjének el kell érnie a legalacsonyabb MEOE-FCI munkavizsga szintjét. (Terelőversenyen minimum kezdő osztály, K99 vizsgán minimum K2 szint)

-  versenyen vagy vizsgán el kell érni az adott típusú munkavizsga teljesítéséhez szükséges minimális szintet (Minden eredmény minimum 70%-os teljesítéssel adható be)

A pontszámok számításának módja:

     szintszám*5 pont + típuszám*(a 70% fölötti pontszám), ahol

Szintszám Nevezési osztály   Típusszám Esemény típusa
  K99 IPO Terelőverseny 1 Nemzeti versenyek és munkavizsgák
1 K2 BH I Kezdő 2 FRPK által rendezett versenyek és munkavizsgák
2 K3 BH II Haladó 3 Nemzetközi versenyek és munkavizsgák
3 K4 BH III Profi 4 Európa vagy világversenyek
4 K5 IPO I Géniusz  
5 K6 IPO II  
6 K7 IPO III  
7 K8    
8 K9    

Példa a számításra:

  1. FRPK által rendezett Francia stílusú terelőversenyen Kezdő osztályban elért 58 pont esetén (maximum pontszám 60 pont, ennek 70%-a 42 pont)     
    Ez alapján a számított pontok: 1*5+2*(58-42) = 5+2*16 = 5+32 = 37 pont
  2. FRPK által rendezett BH III. vizsgán  elért 78 pont esetén (maximum pontszám 100 pont, ennek 70%-a 70 pont)     
    Ez alapján a számított pontok: 3*5+2*(78-70) = 3*5+2*8 = 15+16 = 31 pont

Kiállítási ágazatban a Show típusú eredmények közül maximum 5 számítható be. A számítható a nemzeti-, nemzetközi-, fajta-, klub-, európa- és világkiállítás, illetve a tenyészszemle show részében elérhető eredmény is a következő táblázat alapján:

  Eredmény 

Pontszám
Magyar kiállítás FRPK Külföldi kiállítás Franciaországi

Európa

   Kiállítás  

Világ

  kiállítás 

  CAC 

CACIB

Klub és spec

Klub és spec

Főtenyész- szemle show 

   CAC     CACIB 

Klub és
spec.

Főtenyész-
   szemle show   

Főtenyész-
  szemle show  
Kitűnő 3 6 6 12 12 3 6 6 6 12 12 12
Kitűnő IV 5 10 10 20 20 5 10 10 10 20 20 20
Kitűnő III 6 12 12 24 24 6 12 12 12 24 24 24
Kitűnő II 7 14 14 28 28 7 14 14 14 28 28 28
Kitűnő I 8 16 16 32 32 8 16 16 16 32 32 32
Fiatal osztálygyőztes 5 10 10 20 20 5 10 10 10 20 20 20
CAC 5 10 10 20 20 5 10 10 10 20 20 20
Res.CAC 3 5 5 10 10 3 5 5 5 10 10 10
Legszebb Baby 10 20 20 30 30 10 20 20 20 30 30 30
Legszebb Kölyök 10 20 20 30 30 10 20 20 20 30 30 30
Legszebb Fiatal 10 20 20 30 30 10 20 20 20 30 30 30
Derbygyőztes 10 20 - - - 10 20 - - - - -
Klub/Speciál győztes - - 20 40 - - - 20 - - - -
Legszebb kan / szuka 10 15 15 30 30 10 20 20 20 30 30 30
CACIB - 20 - - - - 20 - - - 40 40
Res.CACIB - 10 - - - - 10 - - - 20 20
BOB 20 30 30 60 60 20 40 40 40 60 60 60
BOS 15 20 20 40 40 15 20 20 20 40 40 40
BOG 20 30 30 - - 20 30 30 - - 60 60
Res.BOG 10 15 15 - - 10 15 15 - - 30 30
BOG III 5 10 10 - - 5 10 10 - - 20 20
BOG IV 3 5 5 - - 3 5 5 - - 10 10
BIS 40 50 50 100 100 40 50 50 50 100 100 100
Res.BIS 30 40 40 80 80 30 40 40 40 80 80 80
BIS III 20 30 30 60 60 20 30 30 30 60 60 60
BIS IV 10 20 20 40 40 10 20 20 20 40 40 40
JBIS 40 50 50 100 100 40 50 50 50 100 100 100
J Res.BIS 30 40 40 80 80 30 40 40 40 80 80 80
JBIS III 20 30 30 60 60 20 30 30 30 60 60 60
JBIS IV 10 20 20 40 40 10 20 20 20 40 40 40
Baby/Kölyök BIS 40 50 50 100 100 40 50 50 50 100 100 100
Baby/Kölyök Res.BIS 30 40 40 80 80 30 40 40 40 80 80 80
Baby/Kölyök BIS III 20 30 30 60 60 20 30 30 30 60 60 60
Baby/Kölyök BIS IV 10 20 20 40 40 10 20 20 20 40 40 40
Baby/Kölyök Európagyőztes - - - - - - - - - - 50 -
Junior Európagyőztes - - - - - - - - - - 50 -
Európagyőztes - - - - - - - - - - 50 -
Baby/Kölyök Világgyőztes - - - - - - - - - - - 100
Junior Világgyőztes - - - - - - - - - - - 100
Világgyőztes -   - -   - - - -   - 100

A pályázatok beadásának határideje az adott év december 31-e. A pályázatok Klubtagjaink számára nyitottak.