Szabályzatok

 

Ezeken az oldalakon A Francia Pásztorkutya Klub működését irányító szabályzatokat olvashatja a látogató. Az idevágó szabályzatok ismertetését folyamatosan bővítjük.

Jelenleg a következőkről olvashatnak benne:

 

TENYÉSZTÉS

Tenyésztési Szabályzat

A Tenyésztési Szabályzatot kidolgozta az FRPK vezetősége, elfogadta a Közgyűlés 2008.10.30-án.

A MEOE elnökségéhez benyújtva: 2008.10.31-én.

Tenyésztési Szabályzat

Francia Pásztorkutyák számára

A Francia Pásztorkutya Klub (a továbbiakban FRPK), mint a MEOE szerződött partnere, annak keretein belül működő fajtagondozó szervezet új Tenyésztési Szabályzatot kíván érvényesíteni az általa gondozott Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger de Picardie, Berger des Pyrenées, Bouvier des Flandres, Bouvier des Ardennes és Chien de Montagne des Pyrenées fajták számára.

A Tenyésztési Szabályzat hatálya

Ezen tenyésztési szabályzat kizárólag a Magyarországon a MEOE keretein belül tenyésztésbe vonandó Francia Pásztorkutya fajtákra vonatkozik. Számukra az FRPK tenyésztési szabályzata az engedélyezés idejétől kezdve kötelező érvényű, visszamenőleges hatály nélkül.

Felhívjuk a Francia Pásztorkutya tulajdonosok figyelmét, hogy 2009-től a helyi szervezetek nem tarthatnak Francia Pásztorkutya fajtának Tenyészszemlét.

A Tenyészszemléket az FRPK saját rendezésében tartja országosan.

A Tenyésztési Szabályzat célja

Az FRPK az alábbiakban leírt speciális követelményrendszer segítségével a következő hármas célt kívánja megvalósítani:

-         a tenyészegyedek, és a születendő almok minőségének biztosítása,

-         a tenyészegyedek minőségének részletesebb besorolása,

-         a kialakított tenyésztési követelményeknek eleget tevő kutyák nyilvántartása.

A Tenyésztési Szabályzat követelményei

A Tenyésztési Szabályzat figyelembe veszi a MEOE és a fajtagazda országnak az FCI keretein belül megvalósított tenyésztési gyakorlatát. Ezzel az FRPK a Magyarországon meghonosodott gyakorlaton túl gondosabb szelekciót, kultúráltabb, nyomon követhetőbb kölyöknevelést, a küllem, egészség és jellem követelményeinek együttes vizsgálatát kívánja megvalósítani.

A tenyésztési követelmények között - figyelembe véve, hogy egy kannak jóval több utóda születhet, mint egy szukának - szükség esetén külön kell választani a kanra és a szukára vonatkozó feltételeket.

A Klub elismeri a fajtagazda ország fő tenyészszemléjének - Nationale d'Elevage - eredményét, a tenyészszemlén benyújtott igazolások alapján a tenyésztésbe vételt engedélyezi.

A MEOE tenyészengedélyén kívül a klub tenyészminősítést is kiad, melynek fokozatai a Tenyészminősítési Táblázatban találhatóak.

Az FCI és a MEOE Tenyésztési Szabályzatán túl - a MEOE Tenyésztési Szabályzatában megfogalmazott lehetőségnek megfelelően - az FRPK a következők érvényesítését kívánja meg:

A fent felsorolt fajtáknak megfelelően a jövőben Francia Pásztorkutya csak abban az esetben kaphat tenyészengedélyt, ha eleget tesz az alábbi követelményeknek:

Általános követelmények:

1.  A kutya regisztrálva van, és a regisztrációs szám alapján a szerepel egy, az FCI által elfogadott nyilvántartásban,   ott beazonosítható.

2.  A kutya részt vesz a Klub által rendezett tenyészszemlén, melynek időpontjában betöltötte a 12 hónapos életkort (a klub a 18 hónapos kort ajánlja), és ott megszerezte a legalább "Tenyészthető" minősítést.

3.   A kutya és gazdája eleget tesz a MEOE tenyésztési szabályzatában leírt általános feltételeknek.

Egészségügyi követelmények:

melyek nélkül a tenyészegyed 2011-ig tenyésztésre javasolt, 2011-től tenyészthető minősítést nem kaphat.

A Francia Pásztorkutya fajták esetén a tenyészthető, illetve tenyésztésre javasolt minősítésekhez szükséges egészségügyi eredményeket fajtánként, a fajtagazda ország által előírtak alapján kell megállapítani, annak változását követni kell.

Amennyiben a magyarországi populációban a kutya használati értékét befolyásoló öröklött betegség aggasztó mértékben jelentkezik, a fajtagazda országtól eltérő szűrés is előírható a betegség visszaszorításáig.

Az adott évben szűrendő betegségek listáját az FRPK minden év január 31-ig a fentiek alapján a MEOE-val egyeztetve fajtánként megállapítja, s azt a weblapján közzéteszi.

A jelenleg vizsgálható betegségek (FCI tenyésztési szabályzat alapján):

4.   Könyök-, csípőizületi-, illetve gerinc dysplasia,     
PRA (retinasorvadás),
CSNB (Briardok szürkületi vaksága),
Epilepszia,
Veleszületett süketség,
Nyúlszáj,
Állkapocsrendellenességek,
Rejtett-, vagy félheréjűség,
Pigmentációs zavarok,
Színhibák,
Albinizmus.


Ezek a szűrések a kutya használatát kizáró betegségek szűrésére szolgálnak, melyek tenyészegyed esetén különösen fontosak. A fentiek közül az első négy orvosi szűrést igényel, a többi a tenyészszemlén a küllembírálat során vizsgálandó.

A szűrési eredmények utólag is benyújthatók. Az összes feltétel teljesítésével a tenyészthető, illetve a tenyésztésre javasolt cím utólag is megszerezhető. Az egészségügyi szűrések hiányában az egyébként megszerzett minősítés helyett az adott minősítési fokozat "várományosa" minősítést adhatja ki a fajtagondozó szervezet.

Karakterre vonatkozó követelmények:

A karakterteszt végrehajtása során az összes FRPK fajtának azonos feladatokat kell végrehajtani. A feladatok értékelésének módját fajtánként kell megállapítani. A feladatok és azok értékelése, a minősítés megállapítása során figyelembe kell venni a fajtagazda ország gyakorlatát.

5.      A karakterteszten végrehajtott feladatokat egyesével kell értékelni. Az egyes feladatok végrehajtása során kialakult összbenyomás alapján minősíteni kell a kutyának a Viselkedési Profilban felmért jellemvonásait is. A karakterteszt eredményét a végrehajtott feladatok során kapott összpontszám adja.         
A tenyésztéshez a karakterteszt eredménye akkor elfogadható, ha a teszt legalább "jó" minősítésű, és a Viselkedési Profilban felmért jellemvonások mindegyike legalább "közepes" minősítést kapott. A "tenyésztésre javasolt" eredményhez a karakterteszten legalább "nagyon jó" eredményt kell elérni.        
A karaktertesztet bíráló bírónak joga van az egyes feladatok végrehajtása során a maximális pontszám feletti plusz pontokat adni, azonban ezek a karakterteszt összpontszámában akkor tüntethetők fel, ha a kutya a karakterteszten egyébként is maximális pontszámot ért el.

Felépítésre és egyéb küllemjegyekre vonatkozó követelmények:

A felépítés vizsgálata a tenyészegyed méreteinek meghatározásából áll, míg a küllemjegyeket küllembírálat során kell meghatározni és értékelni. Tenyésztésre javasolt csak a standardban előírt felépítéssel és a fő szempontokból kitűnő küllemmel rendelkező egyed lehet.

6.   a felépítés vizsgálata során mérni kell
a marmagasságot,
a testhosszat,
a mellkaskörméretet,
a mellkasmélységet,
a farokhosszat
az orrhosszat,
a koponyahosszat és szélességet.

7.   a küllem vizsgálata során a standard az irányadó. A standard változásait nyomon kell követni, azt a bírálat során alkalmazni kell. A standardban leírt kizáró hibák megléte esetén csak "Tenyésztésből kizárva" minősítést kell kiadni.

Munkára vonatkozó követelmények:

A Francia Pásztorkutyák munkakutya fajták, amelyeknél jelentős szerepet képvisel a munkaképesség örökítésének biztosítása. Ennek érdekében a fajtagondozó szervezet a kiemelkedő küllemű egyedek mellett a kiemelkedő munkájú egyedeket is el kívánja ismerni, amennyiben az egyéb feltételek tekintetében eléri a minimum Kitűnő minősítési fokozatot. Ezen egyedek számára külön minősítési fokozat kerül bevezetésre a Tenyésztésre Javasolt kategórián belül.

8.   a munkaképesség vizsgálata FCI nemzetközi versenyeken elért eredmények alapján történik, amelyek fajtánkénti pontos meghatározását a Tenyészszemle Szabályzat Végrehajtási Utasítása tartalmazza.

A Francia Pásztorkutyák speciális minősítő rendszere

Az FRPK a Francia Pásztorkutyák számára a MEOE-ban alkalmazott értékelésen túl egy nyolcfokozatú minősítési rendszert kíván bevezetni. Segítségével a tenyészegyed minősége pontosabban meghatározható. A nyolcfokozatú minősítési rendszer vizsgálja a tenyészegyed értékét. Ez alapján a kutyák nem tenyészthető, megfelelő, jó, kitűnő, ajánlott, illetve ajánlott munkakutya minősítést kaphatnak. A legalább kitűnő minősítésű egyedek - utódaik tenyészminősítése alapján - külön besorolásra kerülnek, mely szerint "Elit A" vagy "Elit B" tenyészminősítést kaphatnak. "Elit A" minősítést csak ajánlott, "Elit B" minősítést kitűnő minőségű kutya kaphat.

A minősítési rendszer a fajtagazda ország minősítési rendszeréhez alkalmazkodik, átvéve a minősítési szintek tartalmát és nevét, melyet a Magyarországot jelző "H" betű egészít ki. A minősítési táblázat tartalmazza:

- a MEOE besorolást,

- a klub által alkalmazott minősítési jelzést és annak rövidítését,

- a minősítési fokozatot,

- a teljesítendő követelményt,

- a minősítés megszerzésének módjára vonatkozó megjegyzést.

 

Tenyészminősítési táblázat

Minősítés

Követelmény

Rendezvénytípus

Nem tenyészthető

Cotation-H-0

(Cot-H-0)

Nem tenyészthető

Nem teljesíti a minimális tenyésztési követelményeket

Regionális vagy Főtenyészszemle

Tenyészthető

Cotation-H-1

(Cot-H-1)

Megfelelő

A fajtára előírt Eü eredmények a követelményeknek megfelelőek, megfelelő felépítés és küllem, a fajta követelményeinek megfelelő Karakterteszt

Regionális vagy Főtenyészszemle

Cotation-H-2

(Cot-H-2)

A fajtára előírt Eü eredmények a követelményeknek megfelelőek, kitűnő vagy nagyon jó felépítés és küllem, a fajta követelményeinek megfelelő Karakterteszt

Regionális vagy Főtenyészszemle

Cotation-H-3

(Cot-H-3)

Kitűnő

A fajtára előírt Eü eredmények a követelményeknek megfelelőek, kitűnő felépítés és küllem, a fajta követelményeinek megfelelő, legalább "Nagyon Jó" minő-sítésű Karakterteszt.

* A magas szinten gyakorlatban dolgozó egyedek számára megengedett a "Nagyon Jó" küllem is.

Regionális vagy Főtenyészszemle

Tenyésztésre javasolt

Cotation-H-4

(Cot-H-4)

Ajánlott

Komplett törzskönyv.

A fajtára előírt Eü eredmények a követelményeknek megfelelőek, kitűnő felépítés és kiemelkedő küllem, a fajta követelményeinek megfelelő, legalább "Nagyon Jó" minősítésű Karakterteszt, ha a főtenyészszemlén választották ki tenyésztésre javasoltnak.

 * A magas szinten gyakorlatban dolgozó egyedek számára megengedett a kitűnő küllem is.

Kizárólag Főtenyészszemlén

Cotation-H-4/M

(Cot-H-4/M)

Ajánlott munkakutya

Komplett törzskönyv. Ezt a minősítést azok az egyedek kaphatják, akik elérik a Cot-H-3 vagy Cot-H-4 minősítést és mint munkakutyák, minimálisan 2-es szintű nemzetközi versenyeken az alább részletezett követelményeknek megfelelő eredményt értek el.

- legalább kettő 2-es szintű versenyen minimum "Nagyon Jó", vagy

- legalább egy 3-as szintű versenyen minimum "Nagyon Jó" eredmény.

A szükséges eredmények részletezését fajtánként a Tenyészszemle Szabályzat Végrehajtási Utasítása tartalmazza.

Kizárólag Főtenyészszemlén

Utódok alapján

Cotation-H-5

(Cot-H-5)

Elit B

A fajtára előírt Eü eredmények a követelményeknek megfelelőek, a Regionális vagy Főtenyészszemlén bemutatott Cotation-H-3, Kitűnő minősítést elért kutyák nyerhetik el, ha a leszármazottaik teljesítik a következőket:

Kanok esetén: minimum 2, de maximum 5 szukától minimum 8 egyed, melyek közül legalább 2 Javasolt (Cotation-H-4), a többi Kitűnő (Cotation-H-3) tenyészminősítést ért el.

Szukák esetén: minimum 5 egyed, melyek közül legalább kettő 2 Javasolt (Cotation-H-4), a többi Kitűnő (Cotation-H-3) tenyészminősítést ért el.

A Tenyésztési Tanács a fajtagondozó szervezet vezetőségének jóváhagyásával

Cotation-H-6

(Cot-H-6)

Elit A

A fajtára előírt Eü eredmények a követelményeknek megfelelőek, a Főtenyészszemlén bemutatott Cotation-H-4, Ajánlott minősítést elért kutyák nyerhetik el, ha a leszármazottaik teljesítik a következőket:

Kanok esetén: minimum 2, de maximum 5 szukától minimum 8 egyed, melyek közül legalább 2 Javasolt (Cotation-H-4), a többi Kitűnő (Cotation-H-3) tenyészminősítést ért el.

Szukák esetén: minimum 5 egyed, melyek közül legalább kettő 2 Javasolt (Cotation-H-4), a többi Kitűnő (Cotation-H-3) tenyészminősítést ért el.

A Tenyésztési Tanács a fajtagondozó szervezet vezetőségének jóváhagyásával


Az egészségügyi eredmények benyújtása később is lehetséges. Ebben az esetben a tenyésztési minősítést újra meg kell határozni. Az egészségügyi eredmények benyújtásáig a tenyésztésre javasolt, 2011 után a tenyészthető minősítést nem kaphatja meg.

A tenyészegyedek minőségének meghatározása

A tenyészegyedek minőségét a klub által rendezett Regionális Tenyészszemléken, illetve az évente egyszer megrendezésre kerülő Főtenyészszemlén kell megállapítani. Az egyes fajtákra jellemző specifikumok leírását a Francia Pásztorkutyák Tenyészszemle Szabályzatának mellékleteként csatolt, évente felülvizsgált Végrehajtási Utasítás konkretizálja. A tenyészszemlén a MEOE Tenyészszemle Bírálati Lapján kívül az FRPK számozott Tenyészszemle Bírálati Lapját, Tenyészszemle Küllembírálati Lapját és Karakterteszt Bírálati Lapját is ki kell tölteni. A Tenyészszemlén megszerzett eredmények alapján a fenti minősítő táblázat szerinti minősítés meghatározása, a minősítő okirat kiadása a fajtagondozó szervezet Tenyésztési Tanácsának feladata.

A tenyészegyedek regisztrációja

A vezetőbírónak kötelessége a tenyészszemléről a MEOE és a klub felé is jelentést tenni, amely alapján a klub tenyésztési naplót tölt ki, és biztosítja a tenyészregisztráció vezetését.

A tenyészegyedeket a származási lappal rendelkező egyedektől elkülönítve, külön kell regisztrálni, nyilvántartása a fajtagondozó szervezet feladata. A regisztráció során a tenyészegyedek külön tenyészegyed azonosító számot kapnak. A regisztráció tartalmazza az egyed származási információit, a tenyésztéshez szükséges adatokat, és a tenyésztési minősítést is. A tenyészegyed azonosító számot, valamint a tenyésztési adatokat ún. "Minősítési Karton"-on a tulajdonos és a MEOE felé azonosítás céljából megküldi. A klub javasolja, hogy a tenyészminősítést és a tenyészregisztrációs számot a MEOE a törzskönyvön tüntesse fel az egyszerűbb azonosítás érdekében.

Alomellenőrzés

A klubhoz a fedezést, illetve az alom születésének várható időpontját a fedezés utáni tíz napon belül a Fedezési Jegy másolatának megküldésével jelenteni kell. Az alom születését két héten belül a MEOE által kibocsátott Alombejelentő másolatán kell jelenteni a klub felé. A megszületett almok esetén a klub a beadott Fedezési Jegy és az Alombejelentő alapján ellenőrzi az adatok valódiságát, a Tenyésztési Szabályzatban leírt tenyésztési feltételek teljesülését, és azt igazolja a MEOE felé. Ezzel biztosítható, hogy a MEOE-hoz ellenőrzött, már csak teljesen rendben lévő, a minőségi és egyéb követelményeknek eleget tevő alombejelentő kerülhessen, mely valótlan adatokat nagy valószínűséggel nem tartalmaz.

 

vissza a lap elejére

 

Tenyészszemle Szabályzat

A Tenyészszemle Szabályzatot kidolgozta az FRPK vezetősége, elfogadta a Közgyűlés 2008.10.30-án.

A MEOE elnökségéhez benyújtva: 2008.10.31-én.

Tenyészszemle Szabályzat

Francia Pásztorkutyák számára

A Francia Pásztorkutya Klub (a továbbiakban FRPK), mint a MEOE szerződött partnere, annak keretein belül működő fajtagondozó szervezet új Tenyészszemle Szabályzatot kíván érvényesíteni az általa gondozott Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger de Picardie, Berger des Pyrenées, Bouvier des Flandres, Bouvier des Ardennes és Chien de Montagne des Pyrenées fajták számára.

A Tenyészszemle Szabályzat hatálya

A Tenyészszemle Szabályzat kizárólag a Magyarországon a MEOE keretein belül tenyésztésbe vonandó Francia Pásztorkutya fajtákra vonatkozik. Számukra az FRPK tenyészszemle szabályzata az engedélyezés idejétől kezdve kötelező érvényű, visszamenőleges hatály nélkül.

A Tenyészszemle Szabályzat célja

Ezen tenyészszemle szabályzat az FRPK 2008-ban kidolgozott Tenyésztési Szabályzatán alapul, annak kiegészítése, a tenyészkutyák minőségének felmérését szabályozza.

Tenyészszemle típusok

A Francia Pásztorkutyák felmérése az FRPK által szervezett

- Regionális Tenyészszemlén, illetve

- Főtenyészszemlén történik.

A Főtenyészszemlét évente egyszer, a Regionális Tenyészszemléket a MEOE által meghatározott számban, de legalább évente egyszer kell megszervezni. A Fő- és Regionális tenyészszemlék közül évente legalább egyet Budapesten kell tartani, mivel a Francia Pásztorkutyát tenyésztők-tartók legnagyobb számban a Főváros körül élnek.

A Tenyészszemle követelményei

Az évente egyszer megszervezendő Főtenyészszemlén biztosítani kell:

- a megfelelő méretű és felületű helyszínt,

- legalább két MEOE, vagy FCI küllembírót,

- legalább egy MEOE, vagy FCI őrző-védő munkabírót,

- legalább egy MEOE, vagy FCI terelőbírót,

- legalább egy képzett segédet az őrző-védő munka lebonyolításához,

- legalább 4 fő adminisztrációs személyzetet,

- legalább 4 fő kisegítő személyzetet a karaktertesztpályához,

- chipleolvasó készüléket,

- lehetőség szerint 9 mm-es pisztolyt,

- megfelelő méretű sík platót a méréshez,

- mérőbotot, mérőszalagot,

- a terület egyéb berendezési tárgyait,

- a bírók és egyéb személyzet ellátását,

- a küllembírók számára a megfelelő standardokat magyarul, és ha lehetséges, angolul is,

- a Tenyésztési Szabályzat, Tenyészszemle Szabályzat egy példányát,

- a Terelő Képességvizsga Szabályzat egy példányát,

- minden, a Főtenyészszemlével egyidejűleg megrendezett vizsga szabályzatát.

- minden kutyához "Személyi dosszié"-t, mely a kutya összes adatát, a tenyészminősítéshez szükséges összes bírálati lapját tartalmazza.

A Regionális Tenyészszemlén a következőket kell biztosítani:

- a megfelelő méretű és felületű helyszínt,

- legalább egy MEOE küllembírót,

- legalább egy MEOE őrző-védő munkabírót,

- legalább egy felkészített segédet a karakterteszt lebonyolításához,

- legalább 3 fő adminisztrációs személyzetet,

- legalább 4 fő kisegítő személyzetet a karaktertesztpályához,

- chipleolvasó készüléket,

- lehetőség szerint 9 mm-es pisztolyt,

- megfelelő méretű sík platót a méréshez,

- mérőbotot, mérőszalagot,

- a terület egyéb berendezési tárgyait,

- a bírók és egyéb személyzet ellátását,

- a küllembíró számára a megfelelő standardokat magyarul,

- a Tenyésztési Szabályzat, Tenyészszemle Szabályzat egy példányát,

- minden kutyához "Személyi dosszié"-t, mely a kutya összes adatát, a tenyészminősítéshez szükséges összes bírálati lapját tartalmazza.

A Tenyésztésre Javasolt minősítést Főtenyészszemlén lehet kiadni, ezért klubnak az adott fajtákat magas szinten ismerő, képzett, lehetőleg a fajtagazda ország hasonló rendezvényein jártasságot szerzett bírókat kell biztosítani erre a rendezvényre.

A Főtenyészszemléhez egyéb rendezvények is köthetők. A klub biztosítani szeretné, hogy a legmagasabb minősítést megszerzett kutyák összevethetők legyenek, bármikor szerezték is meg ezt a minősítést, ezért a főtenyészszemle végén a mindenkori "Tenyésztésre Javasolt", azaz a legjobb tenyészkutyák felvonulását, Show-ját is megszervezi.

A Regionális Tenyészszemléken a kutyák tenyésztésre alkalmasságát vizsgáljuk, a Tenyésztésre Javasolt minősítést ezeken a tenyészszemléken nem lehet kiadni, így a klubnak az ehhez szükséges feltételeket kell biztosítani. A Regionális Tenyészszemléken a klubnak a fajtákat magas szinten ismerő, képzett, lehetőleg a klub által szervezett továbbképzéseken résztvevő bírókat kell biztosítani.

A Regionális Tenyészszemlékhez más rendezvények csak külön engedéllyel kapcsolhatók. Ezek feltételeit külön kell biztosítani.

Mindkét típusú tenyészszemle esetén a klub biztosítja a helyszín tagolását, berendezését, a bírók és egyéb személyzet felkérését, az előzetesen beküldött információk feldolgozását, helyszínre juttatását, a minősítési igazolások kiállítását, a tenyészszemlézőkhöz való eljuttatását. Az FRPK a tenyészszemle eredményéről jelentést tesz a MEOE felé.

A Tenyészszemle lebonyolítása

A Tenyészszemle előkészítése

A tenyészszemlén csak előzetes regisztrációval (nevezéssel) lehet résztvenni. A Tenyészszemle minimum 4 kutya részvételével tartható meg. Az adott évben az utolsó tenyészszemlét létszámtól függetlenül is meg kell tartani.

A nevezéshez nevezési határidőt kell meghatározni.

Nevezéskor be kell küldeni a klub honlapján található nevezési lapot, a törzskönyv, a korábbi tenyészszemlék eredményeinek, az egészségügyi eredményeknek, valamint Főtenyészszemle esetén a munka-, illetve szépségbizonyítványoknak a másolatát.

A Főtenyészszemle és a Tenyészszemlék időpontját, helyszínét, a nevezésre és az aktuális létszámra vonatkozó információkat a klub a honlapján köteles megjelentetni.

A klub a nevezéskor megadott adatok alapján előkészíti a kutya dossziéját.

A klub gondoskodik megfelelő terület bérléséről.

A küllembírálatokhoz legalább 40x40 m-es, a karakterteszthez 40x60 m-es, a terelő képességvizsgálathoz 30x30 m-es (amelyből 15x15 m bekerített), a használati-kutya képességvizsgálathoz 20x40 m-es terület szükséges.

A klub felkéri a Tenyészszemlén érintett személyeket, és felkészíti a területet.

 

A Tenyészszemle végrehajtása

A Tenyészszemlére nevezettek a Tenyészszemlén megadott regisztrációs időig vehetik át a dossziéikat.

A Tenyészszemlén résztvevő a dosszié birtokában a számára kiírt ringekben az általa választott sorrendben lebíráltatja a kutyát.

Tüzelő szukákat a Tenyészszemle ideje alatt lehetőleg a kanoktól elkülönítve kell tartani, a Tenyészszemle végén kell bemutatni.

Az adott ringben az adminisztrátor regisztrálja a kutyát, ellenőrzi az azonosító számát, majd a soron következő kutyát bírálatra hívja be. A bíráló bíró kitölti a rá vonatkozó bírálati lapot, melyet alá is ír. Az aláírt bírálati lapot a kutya dossziéjába vissza kell tenni.

Tenyésztésre vagy Munkára javasolt címet a kutya csak Főtenyészszemlén, lezárt törzskönyvvel, teljes dossziéval rendelkező kutya kaphat.

Az összes bírálat megszerzése után a Tenyészszemle vezető adminisztrátora kitölti a

-         a Tenyészszemle főlapját,

-         a MEOE Tenyészszemle Bírálati Lapját,

    -         a Tenyészszemle összesítőjét.

Ezeket a dokumentumokat a vezetőbíróval aláíratja, majd lepecsételi. A kutya tulajdonosának a Tenyészszemle Főlap és a MEOE Tenyészszemle Bírálati Lap másolatát átadja. A kutya dossziéját a gyűjtőbe helyezi, melyet a Tenyészszemle után a klub irattárának megküld.

A fajtagazda ország fő tenyészszemléje - Nationale d'Elevage - eredményének elismeréséhez szintén nevezni kell a nevezési határidő lejártáig A nevezéshez a megszerzett igazolások és a törzskönyv másolatát szükséges benyújtani. A vezető adminisztrátor a Tenyészszemle bírálati díj befizetése után a Tenyészszemlén kitöltött bírálati lapokkal azonos módon jár el, az FRPK bírálati lapja helyett a fajtagazda ország bírálati lapjának másolatát csatolva a kutya dossziéjához.

 

A Tenyészszemle befejezése után végrehajtandó feladatok

A leadott anyagok alapján a klub Tenyésztési Tanácsa a Tenyészminősítési Táblázat alapján meghatározza a kutya minősítését, és elkészíti a Minősítési Kartonját, melyet a klub elnöke, vagy megbízottja, és a Tenyésztési Tanács vezetője ír alá. A kutya adatait bevezeti a tenyésztési naplóba, illetve a tenyészregisztrációs nyilvántartásba.

A klub a Tenyészszemlét követő héten a MEOE Tenyészszemle Bírálati Lap és a Tenyészszemle Összesítő eredeti példányát a Minősítési Kartonnal együtt aláírva, lepecsételve eljuttatja a MEOE központi irodájába.

A Tenyészszemle okmányai

Tenyészszemle Bírálati Összesítő

Francia Pásztorkutya Klub Küllembírálati Lapja

Francia Pásztorkutya Klub Karakterteszt Bírálati Lapja

 

vissza a lap elejére

 

Végrehajtási Utasítás a Tenyészszemle Szabályzathoz

A Végrehajtási Utasítást kidolgozta az FRPK vezetősége, elfogadta a Közgyűlés 2008.10.30-án.

A MEOE elnökségéhez benyújtva: 2008.10.31-én.

Az alábbi kivonat a Végrehajtási utasítás általános részeit tartalmazza. Az évente felülvizsgálandó elemeket a főmenüből lehet elérni.

Végrehajtási Utasítás Tenyészszemle Szabályzathoz

Francia Pásztorkutyák számára

A Francia Pásztorkutya Klub (a továbbiakban FRPK), mint a MEOE szerződött partnere, annak keretein belül működő fajtagondozó szervezet a Tenyészszemle Szabályzatához kapcsolódóan a következőket kívánja érvényesíteni az általa gondozott Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger de Picardie, Berger des Pyrenées, Bouvier des Flandres, Bouvier des Ardennes és Chien de Montagne des Pyrenées fajták számára a 2009. évtől kezdődően.

A Végrehajtási Utasítás hatálya

A Végrehajtási Utasítás kizárólag a Magyarországon a MEOE keretein belül tenyésztésbe vonandó Francia Pásztorkutya fajtákra vonatkozik. A Tenyészszemlén figyelembe veendő jellemvonásokat szabályozza. A Francia Pásztorkutya fajták számára az engedélyezés idejétől kezdve kötelező érvényű, visszamenőleges hatály nélkül.

A Végrehajtási Utasítás célja

Ezen Végrehajtási Utasítás az FRPK 2008-ban kidolgozott Tenyésztési- és Tenyészszemle Szabályzatának kiegészítő okmánya, mely a standardok, egészségügyi és jellembeli követelmények és azok változásainak követésére hivatott. A végrehajtási utasítás fajtánként adja meg ezen követelményeket.

Egészségügyi követelmények

Az egészséggel kapcsolatos aktuálisan szükséges szűréseket tartalmazó táblázat megjelenítéséhez kattintson ide.

Karakterbeli követelmények

A kutya jelleme, karaktere rendkívül fontos. Korunkban nagyon sok kutya él városokban, zsúfolt utcákon, emberek tömegével, járművekkel, gyerekekkel, más állatokkal találkoznak nap-mint nap. Mindegyik Francia Pásztorkutya fajtának kiegyensúlyozottnak kell lennie, emberekkel szemben barátságosnak, kezelhetőnek, amíg az adott ember más viselkedésre okot nem adott.

A zajokkal, különböző, az emberek környezetében előforduló látványokkal kapcsolatban félelmet, menekülési ösztönt nem mutathatnak.

A kutyák egyre gyakrabban találkoznak ünnepi tűzijátékkal, petárdával, megijednek viharban a dörgéstől, ezért fontos az erős hangokkal szembeni közömbösség, amit lövéssel tudunk felmérni. Lövés esetén figyelmesnek kell lenni, a szemből jövő második lövésnél közömbös, vagy figyelmes magatartást kell mutatni.

A kutyáját gazdáját ért támadás esetén bátornak kell lennie, de semmi esetre sem mutathat menekülő magatartást. Ugyanakkor a támadótól különböző személyt nem támadhat meg, illetve nem védekezhet ellene.

A támadás abbamaradása esetén mindegyik fajtának fel kell hagynia a gazda védelmével, a már nem támadó személlyel szemben nem léphet fel támadólag.

Ezen általános elvekben azonban különbség van az egyes Francia pásztorkutya fajták között, ezért az elvárt viselkedést az alábbi táblázatba foglaltuk:

 

Karakterbeli elvárások:

A karakterrel szemben támasztott követelményeket tartalmazó táblázat megjelenítéséhez kattintson ide.

Munkakövetelmények

A Munkára vonatkozó követelmények az FCI által a munkakutyákra elfogadott munkaversenyeken elért magas szintű eredményeket jelentik, melyek alapján az adott munkakutya a Munkára javasolt minősítést megszerezhetik.

Mivel az FRPK által gondozott fajták közül a II. fajtacsoportba tartozó Chien de Montagne des Pyrenées (Pireneusi Hegyikutya) kivételével valamennyi fajta munkavizsgára kötelezett fajta, ezért a Munkára Javasolt cím az I. fajtacsoportba tartozó fajták számára adható ki.

A cím kiadásához szükséges eredmények megállapításánál figyelembe kell venni az FCI, a MEOE és a fajtagazda szervezet ajánlásait. A beszámítható eredményeket tartalmazó táblázatot évente felül kell vizsgálni, és azt az FRPK honlapján legkésőbb az adott év január 31-ig közzé kell tenni.

Az FRPK által a Munkára javasolt címhez szükséges eredményeket tartalmazó táblázat megjelenítéséhez kattintson ide.

Küllembeli követelmények

A küllembeli követelmények az elfogadott standardokat jelentik. A részletes, képekkel illusztrált standardokat az egyes fajtáknál találhatják meg. A legfrissebb standardokat a részletes standardba való beépítésig külön lap tartalmazza, melynek eléréséhez kattintson ide.

 

vissza a lap elejére

 

TERELŐKUTYÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOK

Vizsgaszabályzatok

Terelő Képességvizsga (TKV)

A Terelő ösztönpróba szabályzat a Terelő Sportbizottság 2008.01.01-én érvényben lévő honlapjáról származik

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A terelőkutyák genetikai állományának megőrzése, valamint képességeinek szabályozott vizsgálata céljából a MEOE Terelési Képességvizsgát (TKV) szervez.

2. A TKV nem minősül munkavizsgának, és nem feltétele a tenyésztésbe állításnak.

- Terelési képességvizsga minimálisan 20 x 40 méter méretű pályán rendezhető. A pálya, karám a kutya által kívülről megkerülhető legyen, illetve a kutyának legyen elég helye a falkát megkerülni.

- A TKV lebonyolításához minimum 15 birkát kell biztosítani.

- Lehetőség van szarvasmarhák használatára is, ebben az esetben a TKV-M (HIE-C) jelzést kell feltüntetni a teljesítménykönyvben.

- TKV-t kizárólag a versenynaptárban megjelölt versenyeken, rendezvényeken, illetve a TSB által előre meghirdetett alkalommal lehet rendezni.

A bíró kirendelését a TBT-től kell kérni.

3. A TKV megrendezésére a TSB és a TBT jogosult, a MEOE helyi szervezeti, fajtaklubjai, vagy szerződött partnerei felkérésére.

4. A TKV eredményéről a TSB nyilvántartást vezet, és a MEOE Elnöksége által meghatározott módon a kutyák származási lapján illetve teljesítménykönyvében feltüntethető.

5. A TKV-n érvényes veszettség elleni oltással lehet részt venni.

6. Tüzelő szukával a TKV-n csak abban az esetben lehet részt venni, ha a tulajdonos a rendezvény szervezőit erről előzetesen értesíti, a kutya elkülönítése érdekében. A kutya ebben az esetben is csak utolsónak indulhat.

7. Pásztorbot használható, de a jószág fenyítése tilos.

8. Kizárás terhe mellett tilos a kutya mindennemű bántalmazása.

9. A TKV-n a kutyák által okozott kárért a kutya felvezetője viseli a felelősséget, az okozott kárt egyeztetés és az érték megállapítása után köteles megtéríteni.

10. A nevezési díj a MEOE által képességvizsgára meghatározott mindenkori díj. Nem MEOE tagok részére a nevezési díj a fenti kétszerese.

11. A TKV-ról 2 pd-ban készült jegyzőkönyv egy példányát a kutya tulajdonosa, a másikat a TSB kapja.

12. További nevezési feltételek:

- Minden résztvevőnek a kutya származási lap másolatát le kell adnia.

- A nevezési díj befizetését és a veszettségi oltás érvényességét a helyszínen igazolni kell.

I. Engedelmes munka

a. Szabadonkövetés
A gyakorlatot egyenes vonalban haladva kell végrehajtani 20 m haladás után a kutyát lefektetve, vagy leültetve A kutyának ebben a testhelyzetben kell maradnia 5 másodpercig.

b. Helybenmaradás
A kutyát a kijelölt helyen tetszőleges testhelyzetben hagyva legalább 10-15 méterre el kell távolodni.

c. Behívás:
A bíró jelzésére a kutyát a felvezető magához hívja. A kutyának első szóra a gazdájához kell futnia.

d. Minősítés: Megfelelt, nem felelt meg, nem elbírálható (fegyelmezetlenség miatt).
Amennyiben a kutya kezelhetetlennek mutatkozik, a terelési próbán nem indulhat el.

II. Terelési munka

1/a. A bíró ismerteti a feladatot és ismerteti bírálati szempontjait, esetleges ajánlásait.
A kutya munkáját a fajtajellegnek megfelelően kell értékelni.

1/b. A bíró utasítására a kutyára kiharapást gátló szájkosarat kell tenni.

2/a. A TKV-n a kutyának nem szükséges konkrét terelési munkát végrehajtania.
A pályán tartózkodó juh csoportot a felvezető először pórázon vezetett kutyával közelíti meg, majd a csoportot néhány méteres távolságban kerülve mozog.
Amennyiben a kutya érdeklődést mutat az állatok iránt, a felvezető a bíró utasítására leveszi a pórázt, és így folytatják a mozgást.

2/b. Minősítés: A bírálat a kutyában fellelhető terelőösztön meglétére vonatkozik.

2/b/1. Amennyiben a kutya határozott hajlandóságot és terelési ösztönt mutat, a TKV-n "Megfelelt" minősítést kap.

2/b/2. Amennyiben a kutya teljesen közömbös, vagy félelmet mutat, illetve nyilvánvalóan agresszív, támadó magatartást tanúsít, "Nem felelt meg" minősítést kap, de a következő rendezvényen ismételten indulhat.

3. A terelőbíró minden résztvevő teljesítményét röviden értékelje és indokolja döntéseit szóban, és a bírálati lapon írásban. A rendezvényen a bíró döntése ellen óvásnak helye nincs.
Esetlegesen felmerülő kifogással a Bírói Testülethez lehet fordulni.

Budapest, 2006.október 30.
 

vissza a lap elejére

 

Interbreed munkavizsga (HWT)
 

A Munkavizsga szabályzat a Terelő Sportbizottság 2008.01.01-én érvényben lévő honlapjáról származik

1.) A vizsga a kutya olyan tulajdonságainak értékelésére szolgál, mint az engedelmesség és terelő hajlam, valamint a terelőkutyák munkaképességének megőrzése és fejlesztése a tenyésztés érdekében valamint a szervezett teljesítmény-minősítés.

2.) Általánosan:

a.) A vizsga terelőkutya fajták számára nyitott.
Alsó korhatár a vizsga napján betöltött 12 hónapos kor.
Egyheréjű kutyák, veszélyes vagy betegségben szenvedő állatok nem vehetnek részt. Tüzelő szukákra utolsóként kerül sor.

b.) A nyáj min. 20 juhból áll és 4 vizsga után cserélni kell. A nyájnak jól kell ismernie a kutyás munkát.
A pályán a következő feladatokat kell bemutatni:
Karám
Irányítás és legeltetés (1 megállással)
Legeltetés a területen
A távolság a karámtól a legelőig legalább 75 méter.

c.) A vizsgákat az országos kennel klub fennhatósága alatt lehet szervezni.

3.) A vizsgákat csak képzett bíró bírálhatja.
A bírónak ügyelnie kell a kutya viselkedésére.

---------------------------
A vizsga részei:
-
Viselkedés idegenekkel (a kutya természetes, élénk, nem félénk, nem agresszív) 10 pont
- Kihajtás 10 pont
- Behajtás 10 pont
- Irányítás 30 pont
- 1 megállás
- Legeltetés 20 pont
- Viselkedés a juhokkal, engedelmesség, aktivitás 20 pont
- 100 pont

A vizsga érvényességéhez minimum 60%-os teljesítmény szükséges.

Feladatok:

Viselkedés idegenekkel:
A bírótól függ, hogyan teszteli. A kutya természetes viselkedését kell megfigyelni. Tilos megtámadni vagy hergelni a kutyát.
A felvezető vezeti a kutyát (pórázon) át egy kis csoporton, mialatt a bíró beszél hozzá.
A kutyának természetesnek és élénknek kell lennie. Félénk vagy agresszív kutya nem vehet részt a vizsgán. Kis mértékű tartózkodás idegenekkel elfogadható.

Karám:

Kihajtás:
A bíró utasítására a felvezető kinyithatja a karámot, hogy a kutya bemehessen (kísérheti vagy nem) azért, hogy teljesítse a nyáj kiterelését. A kihajtás végrehajtása a kutya aktív munkájával történik a felvezető utasításai kíséretében. Nyugodtan kell teljesíteni a feladatot, a nyáj kezelésbe vétele azonnali.
A bíró értékeli a nyájjal kapcsolatban lévő kutya viselkedését, nyugalmát és határozottságát.

Behajtás:
Végrehajtása a kutya aktív munkájával történik a felvezető utasításai kíséretében. Nyugodtan, tolakodás nélkül kell végezni. A karám közelében a kutyának meg kell állítania és helyben tartania a nyájat, mialatt a felvezető kinyitja a kaput.

Irányítás és legeltetés
a.) Miután a nyáj kilépett a karámból, a legelő felé kell mozognia. A távolság a karámtól a legelőig legalább 75 méter, miközben a felvezető egy kijelölt útvonalon halad.
A bíró értékeli a nyáj mozgatását a vizsga folyamán. A kutyánál meg kell figyelni, hogyan vezeti a nyájat.

b.) Legeltetés: Ez a munka legeltetésből áll, négyszög alakú természetes területen vagy egy kijelölt terepen, melynek területe körülbelül 15 x 15 méter.

A bírók értékelik a felvezető és a kutya munkáját.
(a nyájjal kapcsolatban lévő kutya pozícióját és a kutya viselkedését, ahogy a nyájat a legelőre tereli és nyugodtan, hatékonyan, önállóan a helyükön tartja legalább 5 percig).

c.) Megállás: A kutyának önállóan képesnek kell lennie a nyáj megállítására. Ezt a feladatot a behajtás előtt kell végrehajtani, amikor a felvezető visszafelé jön a legelőről. A bíró kijelöli a megállás helyét.

Összbenyomás:
a.) Parancsok: Hang-, vagy látható jel, amely a kutya viselkedését befolyásolja.

b.) Engedelmesség: Azonnalinak, teljesnek és véglegesnek kell lennie: ez a feltétele a nyáj helyes irányításának.

c.) Aktivitás, kezdeményezés, viselkedés: A bírók értékelik a kutyának azt a képességét, hogy összegyűjti, vezeti, megállítja és mozgatja a nyájat a felvezető utasítására, akárcsak a kutyák önállóságát.

Kivételes esetektől eltekintve a kutya nem ugathatja a juhokat (a fajtajelleg figyelembevételével) és mindennemű indokolatlan agresszivitás szigorú büntetést von maga után.
Rövid csípés elfogadható, de csak akkor, ha indokolt a nyáj feletti ellenőrzés megőrzése miatt.
Heves és indokolatlan harapás azonnali kizárást okoz, a kutya nem veszélyeztetheti a juhokat.

 

vissza a lap elejére

 

Versenyszabályzatok

Francia Pásztorkutyák Terelőversenye
 

A Terelési Szabályzatot kidolgozta az FRPK vezetősége, elfogadta a Közgyűlés 2008.12.18-án.

A MEOE elnökségéhez benyújtva: 2008.12.19-én.

 

Terelő Verseny Szabályzat
Francia Pásztorkutyák számára

A Francia Pásztorkutya Klub (a továbbiakban FRPK), mint a MEOE szerződött partnere, annak keretein belül működő fajtagondozó szervezet új Terelő Verseny Szabályzatot kíván érvényesíteni az általa gondozott Berger de Beauce, Berger de Brie, Berger de Picardie, Berger des Pyrenées, Bouvier des Flandres, Bouvier des Ardennes és Chien de Montagne des Pyrenées fajták számára.

A Terelő Verseny Szabályzat hatálya

Ezen terelőverseny szabályzat kizárólag a Magyarországon a MEOE keretein belül regisztrált Francia Pásztorkutya fajtákra vonatkozik. Számukra az FRPK terelőverseny szabályzata az engedélyezés idejétől kezdve alkalmazható.

A Terelő Verseny neve

A terelőverseny nem a magyar hagyományokon alapuló, hanem kifejezetten a francia pásztorkutya fajták adottságait figyelembe vevő verseny, ezért a verseny neve:

Speciális Francia Stílusú Terelő Verseny (SFTV).

Az SFTV külön szabályozásának szükségessége

A magas szintű együttműködés pásztor és kutya között a mindennapi munka során alakul ki. Az állattartási technológiák megváltozása következtében már nincs szükség a pásztorkutyák alkalmazására. Egyre több juhászat alkalmaz villanypásztort, ahol a nyáj nemcsak a kutyás munkát, de az embert sem ismeri, így kutyával nem, vagy nagyon nehezen terelhető, irányítható. A juhászatok többségében nem is cél a kutyával való irányítás.

Magyarországon az utóbbi években egyre kevesebb juhászat tudott fennmaradni. Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy a kutyák és gazdák tudását, együttműködését megalapozó közös terelőmunka Magyarországon egyre kisebb jelentőséggel bír, csaknem megszűnt. Megjelent viszont a sportterelés.

A sportterelés általában terelőbázison, rendszeres gyakorlással, megfelelő időközönként versenykörülmények között végrehajtott ellenőrzéssel a kutyák terelőképességének bemutatására, egymással való összehasonlításra irányuló sporttevékenység.

Az FCI által szabályozott versenyek szintjére való felkészülést jelenleg Magyarországon két versenysorozat támogatja:

¾    a speciális „angol” (border colliek és kelpik számára kiírt), és

¾    a „hagyományos” stílusú versenyek.

A hagyományos stílusú versenyeken hiányzik a távolsági munka, ugyanakkor az úgynevezett „hajtó” stílust követeli meg, mely francia pásztorkutyák esetében csak a félénkebb, gazdához közvetlen kontaktust igénylő kutyák esetében jellemző, akik nem merik a nyájat megkerülni. Általában más e nagytestű kutyák és a nyáj viszonya is, mint a kisebb testű magyar pásztorkutya fajták esetében, amire a hagyományos stílusú versenyek szabályzatát kidolgozták.

Az angol stílusú versenyek tartalmaznak ugyan távolsági munkára vonatkozó elemeket, de kimondottan a border colliek és kelpik óvatos nyáj-megközelítési módjára vonatkozóan, melyek a nagyívű kerüléstől, a nyáj felvételéig olyan elemeket tartalmaznak, melyek a francia pásztorkutyákra nem jellemzőek, temperamentumukkal nem összeegyeztethetőek.

A fenti két típusú verseny tehát nem támogatja megfelelően a Francia Pásztorkutyák terelőképességeinek fejlesztését az FCI által szabályozott szint alatt.

Az FRPK által elkészített jelen terelőverseny szabályzat ezt az űrt kívánja betölteni.

Az SFTV célja

Az FRPK az alábbiakban leírt speciális követelményrendszer segítségével a következő célokat kívánja megvalósítani:

-         az FRPK által gondozott fajták nemzetközi szintű terelőversenyekre való felkészítésének maximális segítése, figyelembe véve a francia pásztorkutyák speciális fiziológiai, pszichikai és temperamentumbeli adottságait,

-         az FRPK tenyésztési céljainak (munka-küllem-egészség egységének minőségi szintű megvalósítása) támogatása,

-         az FRPK által Terelő ágazatban kiadandó „Év Bajnoka” cím eléréséhez szükséges lehetőségek megteremtése.

Franciaországban a versenyzés az SFTV szintjein nem szükséges, hiszen a mindennapi élet a nyáj mellett produkálja ezeket a versenyfeladatokat, de Magyarországon versenyzési lehetőséggel kell pótolni a gazdaságból eltűnt tanulási lehetőséget. A nálunk versenyző amatőr, nem foglalkozásszerűen terelő tenyésztők, kutyatartók csak ezen segítséggel tudnak a fajtagazda országéhoz viszonyítható teljesítményt nyújtani.

Az SFTV minőségi követelményei

Az egymást követő felkészültségi szintek között minőségi különbségek szükségesek. Az egyes szinteken alkalmazott újabb elemek egyben minőségi változást is jelentenek. Ilyen elemek pl. a kihajtás, majd a távolsági munka, illetve az összes terelési stílus elsajátítása is.

A szabályzatnak ugyanakkor tartalmaznia kell arra vonatkozó információkat is, hogy az adott szinteken megszerzett tudással mely FCI vizsga vagy verseny követelményeit lehet teljesíteni, így biztosítva, hogy versenyzőink ne csak az SFTV-n legyenek járatosak, de a nemzetközi versenyeken vagy vizsgákon is felkészülten, előzetesen felmért tudással jelenhessenek meg, ezzel is növelve a magyar kutyák elismertségét.

Az SFTV egyes szintjein elérendő célok

A legalacsonyabb felkészülési szint a terelőmunkával való megismerkedést, a terelősport megszerettetését támogatja.

A legmagasabb felkészülési szint a nemzetközi speciális versenyeken megkövetelt, a kutya által nagymértékben önállóan végzendő terelőmunkára való felkészülésre ad lehetőséget.

Ezt a két szintet ezért nevében is meg szeretnénk különböztetni az általánosan használt szintnevektől. Ezért kapták a kontár, azaz semmilyen ismeretet nem követelő, illetve a géniusz, a legmagasabb ismeretek megszerzésére lehetőséget nyújtó különleges nevet.

A többi szint esetében alkalmazkodtunk az elődeink által általában használt kezdő, haladó, profi megnevezésekhez, hiszen ezek a szintek azok, melyeknek ugyanaz a célja, mint a hagyományos vagy speciális angol stílusú versenyek hasonló szintjeinek.

A kezdő szint a Terelő Munkavizsgára (HWT) való készülést támogatja. Feladatai megegyeznek a munkavizsga követelményeivel, gyakorlási lehetőséget és tét nélküli megmérettetést biztosítva a munkavizsgára készülőknek.

A haladó szint a távolsági munka megismertetésével az első lépést jelenti a nemzetközi szint felé.

A profi szint biztosítja a nemzetközi versenyekre való felkészülést. Az ezen a szinten való jó teljesítmény nagyobb esélyt ad a nemzetközi versenyeken való megfelelő szereplésre.

A terelőverseny osztályai

A versenyeket öt szinten rendezzük meg. A szinteket tartalmazó osztályok:

-  Kontár,
-  Kezdő,
-  Haladó,
-  Profi és
-  Géniusz

osztály.

A terelőverseny osztályainak feladatai

A Kontár szint a teljesen kezdő, esetleg friss ösztönpróbával rendelkező kutyák és felvezetőik osztálya. A nyájat segítő kutya vezeti a kiindulási pontra, ahol megállítja, majd átadja azt a versenyzőnek. A pálya a továbbiakban három akadályon át vezet, majd a karámba való behajtással fejeződik be.

A Kezdő szint az Interbreed munkavizsga feladatait (kihajtás, a nyáj vezetése, legeltetés, a nyáj visszavezetése, megállítása, behajtás) tartalmazza, kiegészítve a legelőre vezető vagy visszavezető úton elhelyezett akadályokkal. A kihajtás során a felvezető beléphet a karámba, a nyáj kivezetésében segédkezhet, pontveszteséggel segítő kutyát vehet igénybe.

A Haladó szint távolsági munkaelemeket is tartalmazhat, ahol a távolsági munka maximum 50 méteres eltávolodást jelent. A távolsági munka esetén a meghatározott távolság feléig pontlevonás ellenében a felvezető megközelítheti a nyájat. A szint tartalmazhat bármely feladatot az alacsonyabb szintekről is. A kihajtáson és behajtáson kívül négy, a nyáj vezetése során megoldandó feladatot tartalmaz. A karámba a felvezető nem léphet be.

A Profi szint a nemzetközi (interbreed) verseny elemeit tartalmazó szint, mely a kihajtáson és behajtáson kívül minimum öt feladatot tartalmaz, melyből minimum egy távolsági munka. A távolsági munka minimum 50 méteres eltávolodást jelent. A távolsági munka esetén a meghatározott távolság a feléig pontlevonás ellenében a felvezető megközelítheti a nyájat. A bíró meghatározhatja, hogy egy adott elemet hajtásban vagy gyűjtésben kell-e végrehajtani.

A Géniusz szint feladataiban bármely alacsonyabb szint feladatai megjelenhetnek, de a felvezető helyből irányítja a kutyát. A pályán a kutyának a kihajtáson és behajtáson kívül minimum hat feladatot kell megoldania, amibe az irányváltások is beletartoznak. A felvezető pontlevonás ellenében maximum féltávolságig elhagyhatja a kijelölt tartózkodási helyét.

A különböző szinteken a páros összhangját, a nyáj vezetését, a jószág megkímélését is értékelni kell. A pálya irányát, a pályán elhelyezett akadályokat, megoldandó feladatokat a vezetőbíró határozza meg.

A versenyszervezőnek joga van több bírót meghívni, de a vezetőbírót előre ki kell jelölni.

Az osztályokban alkalmazható konkrét feladatokat az FRPK az adott év január 01-ig a honlapján megjelenteti.

Az osztályba sorolás módja

A versenysorozaton párosok vesznek részt. A versenysorozaton még nem indult páros az első versenyén maga határozhatja meg, milyen szinten kíván kezdeni.

Egy adott versenysorozaton ugyanaz a felvezető-kutya alkot párost, ha a párosban változás történik, akkor az más párosnak számít, és újra kezdődik a besorolás.

Indokolt esetben a Klub engedélyezheti, hogy a más felvezetővel, de legfeljebb egy szinttel alacsonyabb osztályban induló kutya eredménye a megkezdett sorozatba beszámítható legyen.

Kötelező előrelépés

A versenysorozatra a Klub kötelező előresorolást állapít meg. A páros egy szinttel automatikusan magasabbra kerül, ha a páros az adott évben két kitűnő minősítést szerzett az adott osztályban, melyek közül az egyik során első helyezést is nyert, vagy három kitűnő minősítést szerzett a helyezés figyelembe vétele nélkül. Egy páros előre sorolhat saját elhatározásból is. Terelő munkavizsgával rendelkező kutyák nem indulhatnak kezdő osztály alatti szinten.

Profi és géniusz szinten kötelező előrelépés nincs.

Visszasorolás

Ha egy páros egymás után háromszor nem éri el a kitűnő címet, egy osztállyal visszasorolható, hogy felkészülését folytathassa. Egyéb esetben visszasorolás nincs.

Óvás

A versenyen óvási bizottságot kell felállítani. Az óvási bizottság elnöke a versenyszervező, tagjai a vezetőbíró, valamint egy, a Klub által delegált tag. Az óvási bizottságot a katalógusban fel kell tüntetni.

Óvási bizottsághoz lehet fordulni helytelen osztályban való indulás esetén, a verseny ideje alatt, valamint a verseny után maximum egy órával. Az óvási illeték a nevezési díj háromszorosa, melyet az óvási bizottság elnökénél kell befizetni.

Az óvási bizottság döntése ellen fellebbezés nincs.

Az óvási bizottsághoz nem tartozó kérdésekben a vezetőbíró jogosult dönteni.

A vezetőbíró döntése ellen fellebbezés nincs.

A verseny megszervezése

A verseny megszervezésére a rendező szervezet rendezvényszervezőt jelöl ki, aki teljes joggal eljár a verseny előkészítésében, lebonyolításában, a rendezvény dokumentumait előkészíti, aláírásával hitelesíti. A lebonyolításban résztvevőket, a segítőt, az írnokot, a titkárt ő kéri fel, gondoskodik a verseny zavartalan lebonyolításáról.

A verseny feltételei:

A verseny feltételeit a következő hat elem biztosítja:

-  Helyszín
-  Időpont
-  Nyáj
-  Kutya
-  Felvezető
-  Bíró

1. Helyszín:

A helyszín fontos eleme a versenynek. A helyszínt úgy kell kiválasztani, hogy megművelt mezőgazdasági területeket a verseny ne károsítson, a forgalmas közutakat elkerülje, lehetőség szerint biztosítsa a balesetmentes versenyzést. Balesetveszélyes helyszínen tilos versenyt szervezni. 70 m-nél rövidebb pályán a verseny nem megrendezhető, mivel a távolsági munka rövidebb pályán nem végrehajtható. Biztosítani kell a verseny során igénybe vett terület be- és átláthatóságát.

2. Időpont:

A verseny időpontját úgy kell kiválasztani, hogy az időjárás ne veszélyeztesse a résztvevők (nyáj, ember, kutya) egészségét. Ehhez figyelembe kell venni a birkák ellési idejét, amennyiben kosokból álló nyáj nem biztosítható. Nem terelhető frissen nyírt nyáj a nyírástól számított legalább egy hónapig. Nagy melegben biztosítani kell a nyáj gyakoribb cseréjét, a kutyák és emberek árnyékos területen való elhelyezését, és biztosítani kell megfelelő mennyiségű folyadékot is a meleg elviseléséhez.

3. Nyáj:

Nem terelhető hat hónaposnál fiatalabb bárány, beteg, sérült, közvetlenül ellés előtt lévő, vagy után álló, illetve fertőző betegségben szenvedő juh.

A versenyen csak "bekutyázott", sportterelésre használt, összeszokott nyáj alkalmazható, mely eleget tesz az előző pontban felsorolt követelményeknek is.

4. Kutya:

A versenyen fajtától és nemtől függetlenül, a 9 hónaposnál idősebb, fertőző betegségben nem szenvedő, oltott, egészséges, ösztönpróbával, vagy terelő munkavizsgával rendelkező kutyák vehetnek részt. A versenyen nem vehet részt félidősnél idősebb vemhes, szoptatós kutya, valamint a versenyfeladatok végrehajtását akadályozó érzék-, illetve mozgásszervi betegségben szenvedő, vagy bódult állapotban lévő kutya.

A vezetőbíró az adott kutya versenyjogát felfüggesztheti, amennyiben a kutya a fentieknek nem tesz eleget.

A versenyből kizárandó a vadászó, egyelő, pályát elhagyó kutya.

5. Felvezető:

A versenyen a 12 évet betöltött felvezetők vehetnek részt. A felvezető vállalja a felelősséget kutyája viselkedéséért. Fiatal- vagy gyermekkorú felvezető esetén a szülő viseli a felelősséget. Nem versenyezhet erősen alkoholos, bódult állapotban lévő felvezető.

6. Bíró:

A bíró a Francia Pásztorkutya Klub által elismert, a francia pásztorkutyák ösztöneit, terelő viselkedését ismerő, terelőbírói igazolvánnyal rendelkező személy lehet. Nem bírálhat erősen alkoholos, bódult állapotban lévő személy.

A bíróváltoztatás jogát a Klub fenntartja.

Amennyiben a bíró önhibájából nem érkezik időben a helyszínre, nem tarthat számot költségtérítésre.

A verseny feltételeiben történő változtatások:

A feltételekben való bármilyen változtatás csak az alábbi esetekben lehetséges, amennyiben a versenyszervező a nevezési időig nevezetteket, az addig bejelentkezett érdeklődőket, és a bírót szóban, illetve a felügyelő szervet írásban a verseny előtti napig értesíti a módosításról.

1. Helyszínváltoztatás:

Rendkívüli időjárási viszonyok miatt, a követelményeket teljesíteni képes nyáj hiányában, illetve a helyszín rendelkezésre állásában felmerülő, előre nem látható, megoldhatatlan problémák miatt a helyszín megváltoztatható, ha az általános részben leírt értesítési követelmények teljesülnek.

2. Időpontváltoztatás:

Nem várt időjárási viszonyok, a nyáj állapota, a helyszín rendelkezésre állásában felmerülő megoldhatatlan problémák, illetve túl kevés nevező miatt a verseny időpontja megváltoztatható, ha az általános részben leírt értesítési követelmények teljesülnek.

3. Nyájváltoztatás:

A nyájban beállt nem várt változás, sérülések, hirtelen jelentkező betegség, lopás esetén idegen nyáj alkalmazható az állategészségügyi előírások betartásával, amennyiben az idegen nyáj teljesíti a verseny feltételeit.

4. A kutya megváltoztatása:

A párosban a kutya megváltozása új párost jelent, ezért a kutya helyett más kutya nem indulhat. Tüzelő szukák a verseny végén indulhatnak.

5. A felvezető megváltoztatása:

A párosban a felvezető megbetegedése, akadályoztatása esetén külön engedéllyel más felvezető részvételével a páros folytathatja a versenyzést, amennyiben erre a vezetőbírótól engedélyt kértek. A versenyzés jogát a kutya viszi tovább, az ő eredményeihez kell az így elért eredményt beszámítani. Az adott bajnoki évben a versenyek felét nem érheti el az idegen felvezetővel történő indulások száma.

6. A bíró megváltoztatása:

A bíró megbetegedése, akadályoztatása esetén a rendező szervezet gondoskodik másik bíró felkéréséről.

A verseny dokumentumai:

A verseny dokumentumainak egy példányát a rendező szervezetnek az irattárában meg kell őriznie.

1. Bírálati lap:

A bírálati lapnak négy példányban kell készülnie, melyből az eredeti példányt a felügyelő szervezet, egy-egy másolatot pedig a Terelőbírói Tanács, a felvezető és a rendező szervezet kap.

A bírálati lapon a verseny kezdete előtt, a nevezési határidőig beérkező nevezések alapján fel kell tüntetni a verseny és a páros adatait, melyek alapján azok azonosíthatók lesznek. Az adatok helyességéről a rendezvényszervezőnek meg kell győződnie. A versenyen kapott pontszámokat a bíró vezeti a bírálati lapra, melyek alapján az írnok az összpontszámot, minősítést, helyezést és címeket felvezeti.

A versenyeredményeket a bíró aláírással, a rendezvényszervező aláírással és pecséttel hitelesíti.

2. Összesítő:

Az összesítőnek négy példányban kell készülnie, melyből az eredeti példányt a felügyelő szervezet, egy-egy másolatot pedig a Terelőbírói Tanács, a vezetőbíró és a rendező szervezet kap.

A bírálati lapok alapján osztályonként összesítő lapokat kell kiállítani, melyeken a páros startszámát, kutya és felvezető nevét, az elért pontszámot, minősítést, helyezést, címet, illetve egyéb megjegyzést kell feltüntetni. Az összesítőket elő kell készíteni úgy, hogy a versenyen már csak az ott megszerzett eredményeket kelljen az összesítőre felvezetni.

Az összesítőt a bíró aláírással, a rendezvényszervező aláírással és pecséttel hitelesíti.

3. Jelentés:

A jelentésnek négy példányban kell készülnie, melyből az eredeti példányt a felügyelő szervezet, egy-egy másolatot pedig a Terelőbírói Tanács, a vezetőbíró és a rendező szervezet kap.

A jelentésnek tartalmaznia kell a verseny adatait, körülményeit, a verseny lefolyását. A jelentésben ki kell térni minden, a versenyre befolyással bíró körülményre, eseményre.

A jelentést a vezetőbíró készíti. A vezetőbíró aláírással, a rendezvényszervező aláírással és pecséttel hitelesíti.

4. Oklevelek:

Az oklevelek a versenyen megszerzett címek igazolására egy példányban készülnek, melyet a felvezető kap.

Az okleveleket a verseny után, az összesítők alapján az írnok tölti ki.

A vezetőbíró aláírással, a rendezvényszervező aláírással és pecséttel hitelesíti.

5. Beszámoló:

A beszámoló két példányban készül, melyből egy példányt a rendezvény szponzora, egyet pedig a rendező szervezet kap meg. A beszámolót közzé kell tenni a rendező szervezet honlapján, és/vagy hírlevelében.

A beszámolót a rendezvényszervező készíti, és aláírással hitelesíti.

A verseny lebonyolítása:

A versenyszervező biztosítja a verseny lebonyolításának feltételeit, a szükséges pályaelemeket, a versenyző és a pihenő nyájak elkülönített elhelyezését, a segítő kutyát, a verseny titkárát, illetve írnokát, a szükséges bírálati lapokat és egyéb dokumentumokat.

A pályát és a pálya teljesítése közben végrehajtandó feladatokat a vezetőbíró jelöli ki a helyszín adottságainak figyelembe vételével, legkésőbb egy órával a verseny kezdete előtt. A pálya kialakításában, felépítésében a rendező szervezet segítséget nyújt. A pálya lehet egyenes szakaszokból álló, ívelt, fordulókat-hurkokat képző, háromszög, illetve egyéb sokszög alakú a helyszín adottságainak megfelelően. A pálya szélét jól azonosítható módon kell meghatározni.

Az osztályok sorrendjét, a nyáj váltásának rendjét a vezetőbíró határozza meg. A nyáj váltását a kijelölt segítő kutya alkalmazásával kell megoldani.

A versenyen sérülést szenvedett juhot a vezetőbíró felszólítására - az állat kímélése érdekében - el kell távolítani. A verseny során a juhok egészségének megőrzésére a felvezető anyagi felelősséget is vállal, a kutya által okozott kárt a nyáj tulajdonosának meg kell téríteni.

A verseny után a kitöltött és aláírt bírálati lapot és okleveleket át kell adni a felvezetőnek.

vissza a lap elejére

 

 

Francia Pásztorkutyák Terelőversenyének feladatai 2009-ben

Az első négy osztály feladatai 10-10 pontot érnek, amit az összbenyomásra kapható max. 10 pont egészít ki.
A géniusz osztály feladatai 20-20 pontot érnek, amit az összbenyomásra kapható max. 20 pont egészít ki.

 

1. Kontár osztály feladatai

1.1.  Nyáj vezetése két meghatározott pont között

1.2.  360 fokos fordulat

1.3.  Kapu

1.4.  Behajtás

2. Kezdő osztály feladatai

2.1.  Kihajtás

2.2.  Nyáj vezetése

2.3.  Legeltetés

2.4.  Nyáj visszavezetése

2.5.  Nyáj behajtása megállítással

A nyáj kihajtásakor a felvezető is a karámba léphet. Pontvesztéssel segítő kutya alkalmazható, de a kihajtásban a versenyző kutya nem lehet passzív.

A nyáj vezetése során a pálya tartalmazhat kaput, szűkítőt, 360 fokos fordulót is.

3. Haladó osztály feladatai

3.1.  Kihajtás

3.2.  Nyáj vezetése

3.3.  Legeltetés

3.4.  Max. 50 m-es távolsági munka ami lehet

-  kifutás nyájbehozatallal

-  kinthagyás nyájbehozatallal

3.5.  Nyáj visszavezetése

3.6.  Nyáj behajtása megállítással

A nyáj kihajtásakor a felvezető is a karámba léphet. Segítő kutya nem alkalmazható.

A távolsági munka végrehajtási módját a pályára lépéskor előre be kell jelenteni.

A nyáj vezetése során a pálya tartalmazhat kaput, szűkítőt, 360 fokos fordulót, máltai keresztet és szlalomot is.

4. Profi osztály feladatai

4.1.  Kihajtás

4.2.  Nyáj vezetése

4.3.  Legeltetés

4.4.  Nyáj szétválasztása, ami a bíró döntésétől függően lehet

-  1 birka kivétele a nyájból, miközben a kutya távol tartja a nyájat

-  a nyáj szétválasztása két egyenlő részre és különtartása, amíg a bíró nem engedélyezi a nyáj egyesítését.

4.5.  Min. 50 m-es távolsági munka ami lehet

-  kifutás nyájbehozatallal

-  kinthagyás nyájbehozatallal

4.6.  Hajtás max. 30 m-en keresztül

4.7.  Nyáj behajtása megállítással

A nyáj kihajtásakor a felvezető nem léphet a karámba. Segítő kutya nem alkalmazható.

A távolsági munka végrehajtási módját a pályára lépéskor előre be kell jelenteni.

A nyáj vezetése során a pálya tartalmazhat kaput, szűkítőt, 360 fokos fordulót, máltai keresztet, szlalomot, út mellett való vezetést és úton, hídon való átkelést is.

5. Géniusz osztály feladatai

5.1.  Kihajtás

5.2.  Nyáj felhajtása min. 100 m-re

5.3.  Legeltetés

5.4.  Nyáj behozása

5.5.  Nyáj behajtása megállítással

A nyáj kihajtásakor a felvezető nem léphet a karámba. Segítő kutya nem alkalmazható.

A nyáj felhajtása és behozása során a pálya tartalmazhat kapukat, illetve irányváltásokat is.

6. A Géniusz osztály feladatainak teljesítése:

6.1.  A felvezető kutyájával együtt az előre megadott pontra megy.

6.2.  A kutya kihajtja a karámból a nyájat a felvezetőhöz

6.3.  Előre meghatározott pályán, kapukon keresztül megadott területre hajtja a nyájat, ahol megállítja azt.

6.4.  A bíró által megadott ideig legeltet, figyeli a nyájat, megakadályozza a juhokat a kijelölt terület elhagyásában.

6.5.  Behozza a nyájat a felvezetőhöz, majd utasításra a karámba hajtja őket

6.6.  Parancsra a felvezetőhöz megy, aki eközben nem hagyhatja el a helyét.

 

A géniusz osztályban pontlevonás ellenében maximum a megadott távolság feléig el lehet kísérni a kutyát, illetve elé lehet menni.

 

vissza a lap elejére

 

 

Használati kutyára vonatkozó szabályzatok

Vizsgaszabályzatok

Kísérőkutya vizsga

Alapfokú Kísérőkutya vizsga - BH 1.

 

A. ágazat. Engedelmesség! Gyakorlatok a kiképzőpályán

        1. gyakorlat:

Pórázon vezetés

30 pont

        2. gyakorlat:

Szabadon követés

30 pont

        3. gyakorlat:

Menet közben ültetés

15 pont

        4. gyakorlat:

Menet közben fektetés behívással

15 pont

        5. gyakorlat:

Helyben maradás figyelemelvonással

10 pont

        Összesen:        100 pont

Minden gyakorlat alapállással kezdődik és azzal is ér véget. A kutya szorosan a kutyavezető bal oldalán ül. A szabályos alapállásban a kutya lapockája a kutyavezető térdével egy vonalban van. Minden gyakorlatnál csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a kutyavezető sportos testtartásban áll. Terpeszben nem állhat. Az előző gyakorlatot lezáró alapállás lehet egyben a következő gyakorlat kiinduló alapállása. Látjel nem adható, pontlevonást eredményez. A vizsga alatt a kutyavezetőnél nem lehet motiváló eszköz, vagy jutalmazó játék. A vizsga előtt a teljesítménybírónak jelezni kell, ha mozgáskorlátozottsága miatt egy-egy gyakorlatrészt a kutyavezető nem tud a szabályzatban leírtak szerint végrehajtani. Ha olyan típusú a mozgáskorlátozottság, hogy a kutyavezető nem tudja a kutyát a baloldalon vezetni, akkor analóg módon vezetheti a jobb oldalán.

A gyakorlat megkezdésére a teljesítménybíró ad utasítást. A kutyavezető a gyakorlat valamennyi további részét, mint a fordulatok, megállások, ütemváltások, stb. a teljesítménybíró utasítása nélkül, önállóan hajtja végre. Ettől az általános szabálytól eltérve - a kutyavezető kérésére -, a teljesítménybíró levezényli a gyakorlatokat.

A versenyszervező meghatározza a használható hangjeleket. Amennyiben a kutya egy gyakorlatot a harmadik hangjelre sem hajt végre, be kell fejezni (és az értéke 0 pont). Ha a kutya elhagyja a vezetőjét, vagy a pályát és a harmadik hívásra se jön vissza, az engedelmes ágazatot meg kell szakítani. Behívásnál a "Hozzám!" hangjel helyett használható a kutya neve is. A gyakorlat hangjele és a kutya neve együtt kiejtve hiba, dupla vezényszónak minősül.

Az alapállásból kiindulva az úgynevezett felvezető szakasz kezdődik. Ezalatt a kutyavezető minimum 10, de legfeljebb 15 lépést tesz meg. Ezután adhat hangjelet a feladatra (pl. ültetés, fektetés). Az olyan gyakorlatrészek között, mint például az eléülés és a lábhoz kerülés, vagy a helyben maradó kutyához belépés és a felültetés, érzékelhető (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. Az elhozásoknál a kutya mellé elölről, vagy hátulról is be lehet lépni.

Minden gyakorlatnál csak egyszer, a gyakorlat végén alapállásban lehet megdicsérni a kutyát. Ezt követően a kutyavezető felvehet egy újabb alapállást. A dicséret és a következő gyakorlat kezdete között, érzékelhető (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. A gyakorlatok között a kutyát láb mellett kell vezetni.

Az egyes gyakorlatok között is szabadon-követésben kell haladni a kutyával. A feloldás, illetve a játék nem megengedett.

A visszafordulás (180°, hátra arc) ugyan két módon hajtható végre, de mindkettőnél balra kell fordulni. A kutya megkerülve a vezetőjét kerülhet a bal oldalára, vagy a kutyavezető és a kutya együtt fordulnak balra (ekkor a kutya végig a vezetője bal oldalán marad). Mindegy melyik módszert használja a kutyavezető, de a visszafordulást a vizsgán végig egyformán kell bemutatni.

Az eléülés után, lábhoz is kétféle módon ülhet be a k. Vagy jobbról megkerülve a vezetőjét, kerül annak bal oldalára, vagy szemből fordul be a kutyavezető mellé.

1.   Pórázon vezetés (30 pont)

a, Egy hangjel: "lábhoz" csak az elinduláskor, és ütemváltáskor engedélyezett.

b, A gyakorlat: A láncnyakörvre csatolt pórázon vezetett kutyának a "Lábhoz!" hangjelre örömmel kell kísérnie. A nyakörv nem állítható fojtóra.

A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával odamegy a bíróhoz, megáll, hagyja a kutyát leülni és bemutatkozik. A laza pórázt ezalatt a bal kezében tartja. A gyakorlat kezdetén a kutyavezető 40-50 lépést egyenesen halad megállás nélkül. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után előbb futást (legalább 10 futólépés), majd lassú lépést (legalább 10 lassú lépés) mutat be. Lépésben folytatja és közben legalább egy-egy balra fordulást, jobbra fordulást és egy visszafordulást (hátra arcot) végez a függelékben található ábra szerint. Ezalatt a kutya lapockája végig egy vonalban legyen a kutyavezető térdével, vagyis nem maradhat le, nem haladhat előrébb, vagy térhet ki oldalra. A visszafordulást (a hátra arcot) baka, a kutya felé fordulva kell bemutatni.

A "Lábhoz!" hangjel csak elinduláskor és ütemváltáskor engedélyezett. Amikor a kutyavezető megáll, a kutyának gyorsan, magától le kell ülnie. Ebben a kutyavezető nem befolyásolhatja. A kutyavezető eközben nem változtathatja meg az alapállását, különösen nem igazodhat az oldalra ülő kutyához. A pórázon vezetés alatt a kutyavezető bal kézben fogva a lazán lógó pórázt, vezeti a kutyát. A teljesítménybíró utasítására a kutyavezető és a kutya áthaladnak egy legalább 4 főből álló csoporton. A kutyavezető a csoportban legalább egyszer megáll. A csoport tagjai össze-vissza mozognak.

Csoport

A mozgó csoporton áthaladást pórázon vezetésben és szabadonkövetésben is be kell mutatni. Eközben egyszer jobbra és egyszer balra (például 8-as alakban) meg kell kerülni a csoport egy-egy tagját. Áthaladásonként egyszer meg kell állni egy személy közelében. A teljesítménybíró egyszer megismételtetheti ezt a gyakorlatrészt. A kutyát csak a csoportot elhagyva, a gyakorlatot lezáró alapállásban szabad megdicsérni.

c, Az értékelés: Amennyiben a kutya elől halad, lemarad, a fordulatoknál lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, és/vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

2.   Szabadonkövetés (30 pont)

a, Egy hangjel: "lábhoz" csak az elinduláskor és ütemváltáskor engedélyezett

b, A gyakorlat: A teljesítménybíró utasítására az alapállásban álló kutyavezető leveszi a pórázt a kutyájáról. A pórázt viselheti a vállán átvetve keresztben a mellkasán, vagy elrakhatja (a kutyával ellentétes oldali) zsebébe. Elindulás után először visszamegy a csoportba, hogy ott legalább egyszer megálljon. A csoportot elhagyva, a kiindulóponton rövid ideig alapállást vesz fel és az l-es gyakorlat előírásai szerint megkezdi a szabadonkövetést.

c, Az értékelés: Amennyiben a kutya elől halad, lemarad, a fordulatoknál lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

3.  Menet közben ültetés (15 pont)

a, Egy-egy hangjel: "lábhoz" "ültetéshez"

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek legalább 10 lépést, az "Ülj!" hangjelre a kutya gyorsan üljön le, anélkül, hogy a kutyavezető megtorpanna, vagy visszanézne. További 30 lépés megtétele után a kutyavezető megáll, és azonnal szembefordul a kutyájával. A teljesítménybíró utasítására a kutyavezető visszatér a kutyájához, és annak jobb oldalán alapállást vesz fel.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú leülésért, nyugtalan ülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya leülés helyett lefekszik, vagy állva marad, a hibáért 5 pontot kell levonni.

4.  Menet közben fektetés, behívással (15 pont)

a, Egy-egy hangjel: "lábhoz", "fektetéshez", "behíváshoz", majd "alapálláshoz"

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek legalább 10-15 lépést, "Feküdj!" hangjelre a kutyának gyorsan a haladási irányba le kell feküdnie. Eközben a kutyavezető más módon nem befolyásolhatja a kutyát, hanem lassítás és visszafordulás nélkül továbbmegy még 20 lépést. A kutya felé fordulva megáll. A teljesítménybíró utasítására "Hozzám!" hangjellel, vagy a kutya nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyors tempóban és a legrövidebb úton kell a kutyavezető elé érkeznie és szorosan elé ülnie. A "Lábhoz!" hangjelre a kutya gyorsan üljön menetirányba a vezetője mellé.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú lefekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú, illetve lelassuló bejövetelért, hibás elé-, illetve melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya állva marad, vagy leül, de a hívásra hibátlanul jön, 7 pontot le kell vonni.

5.   Helybenmaradás, figyelemelvonással (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "fektetéshez", "felüléshez"

b, A gyakorlat: Mire egy másik kutya megkezdi gyakorlatait az engedelmes ágazatban, a kutyavezető a teljesítménybíró által kijelölt helyre alapállásból lefektette a kutyáját. Anélkül, hogy a pórázt, vagy más tárgyat előtte hagyna, eltávolodik legalább 20 lépésnyire a kutyától, és ott háttal a kutyájának állva marad. A helybenmaradás alatt a k-nak nyugodtan fekve kell maradnia. Bírói utasításra a kutyavezető visszatér és megáll a kutya jobb oldalán. Körülbelül 3 másodperces szünet után, a teljesítménybíró utasítására alapállást veszi fel, és pórázra veszi a kutyáját. A kutya gyorsan és menetirányba üljön fel.

c, Az értékelés: A kutyavezető nyugtalan viselkedésért, vagy más a kutyának adott rejtett jelzésért a vezetőjének közeledtekor idő előtti felüléséit, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya ül, áll, vagy nyugtalanul fekszik, de a helyén marad, részértékelést kap; Ha a 3. gyakorlat befejezése előtt 3 méternél messzebbre elhagyja a helyét, 0 pontot kap a gyakorlatára. Amennyiben ez után hagyja el a kijelölt helyét a kutya, részértékelésre kerül sor. Ha a felé induló vezetője elé megy, 3 pontig kell levonni.

A rendezvényvezető a szukáknak és a kanoknak külön jelöljön ki helyet a helybenmaradásra, és lehetőleg táblával is jelölje meg.

Az a kutya, amelyik az 1-5 gyakorlat teljesítésére nem kapta meg a lehetséges pontok legalább 70 %-át (minimum 70 pontot), már nem folytathatja a vizsgát.

6.   Függelék

 

B. ágazat. Vizsga utcai forgalomban

Általános szabályok

A következő gyakorlatokat a kiképzőpályán kívül, lakott területen belül, egy erre alkalmas területen kell bemutatni. A teljesítménybíró és a rendezvényvezető előre megbeszélik, hogy a hol és hogyan hajtsák végre közterületen (úton, utcán, téren) a gyakorlatokat. Vizsgázók a közterület forgalmát nem akadályozhatják.

A különlegessége miatt a vizsga e része jelentős időt igényel. A követelményrendszert a vizsgázók nagyobb számára tekintettel se lehet enyhíteni.

A B. ágazat gyakorlataiért nem jár pont. A forgalomban/közterületen folyó vizsga alatt végig figyelt kutyáról kialakuló összbenyomás a mértékadó. Ez alapján kell dönteni az eredményességről.

A következőkben leírt gyakorlatok ajánlások, melyeket hozzá kell igazítani a helyi viszonyokhoz. Kétséges esetben a teljesítménybíró jogosult a gyakorlatokat megismételtetni, illetve variálni.

A vizsga menete

1.   mozgás csoportban

A teljesítménybíró utasítására a kutyavezető pórázon vezetett kutyájával a kijelölt útszakasz járdáján elindul. A teljesítménybíró megfelelő távolságból követi őket.

A kutya vezetője bal oldalán, laza pórázon, jókedvűen úgy haladjon, hogy a lapockája a kutyavezető térdével egy vonalban legyen.

A gyalogosokkal és kerékpárosokkal szemben a kutya legyen közömbös.

Út közben a kutya előtt keresztben elfut egy járókelő (egy erre felkért segítő). A kutyára ez legyen hatástalan, maradjon közömbös.

A kutyavezető és a kutya továbbhaladva egy 6 főből álló laza csoporton haladjon át. Eközben a csoport egyik tagja megszólítja a kutyavezetőt, és kézfogással üdvözli. A megszólításkor a kutyavezető utasítja a kutyát, hogy üljön, vagy feküdjön le. Mialatt a kutyavezető és a megszólító rövid ideig beszélgetnek, a kutyának a felvett pozícióban nyugodtan kell maradnia.

2.   Találkozás kerékpárossal

A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával elindul egy úton. Ezt követően egy kerékpáros hátulról elhalad mellettük, közben figyelmeztetésül megszólaltatja a kerékpár csengőjét. Eltávolodik, majd visszafordulva, a kerékpárcsengőt megszólaltatva, szemből is elhalad a páros kutya felöli oldalán.

A pórázon vezetett kutya a kerékpárossal szemben legyen elfogulatlan.

3.  Találkozás autókkal

A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával autók mellett halad el. Ezalatt az egyik járművet beindítják. Egy másik autónak pedig becsapják az ajtaját. Miközben a kutyavezető és a kutya továbbhaladnak, egy autó megáll mellettük. A vezetője letekerve az ablakot, felvilágosítást kér a kutyavezetőtől. A megszólításkor a kutyavezető utasítja a kutyát, hogy üljön, vagy feküdjön le. Az autókkal és a forgalom zajaival szemben kutya maradjon közömbös és viselkedjen nyugodtan.

4.   Találkozás kocogókkal, vagy görkorcsolyázókkal

A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával elindul egy nyugodt úton. Ezt követően legalább két kocogó hátulról megelőzi őket anélkül, hogy a tempójukat csökkentenék. Amint eltávolodtak, újra kocogók érkeznek szemből, és lassítás nélkül elfutnak a vizsgázók mellett. A kutyának nem kell láb mellett haladnia, de az előző, illetve szemből érkező futókat nem zaklathatja. A találkozáskor a kutya leültetése, vagy lefektetése megengedett.

A kocogók helyett egy, vagy két görkorcsolyás is megelőzheti a kutyavezetőt és a kutyát, illetve elhaladhat szemből a páros mellett.

5.   Találkozás más kutyákkal

Miközben egy másik kutyavezető a pórázán vezetett kutyájával megelőzi a vizsgázó kutyavezetőt és a kutyát, illetve a páros mellett szemből elhalad, a vizsgázó kutyának közömbösnek kell maradnia. A kutyavezető többször megismételheti a "Lábhoz!" hangjelet, illetve a találkozáskor leültetheti, vagy lefektetheti kutyáját.

6.   Rövid időre forgalmas helyen kikötött és magára hagyott kutya viselkedése. Viselkedés más állatokkal szemben.

A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával a teljesítménybíró utasítására elindul egy forgalmas út járdáján. Rövid út megtétele után, szintén a teljesítménybíró ad utasítást a kutya kikötésére. Kerítéshez, falban levő karikához, vagy más erre alkalmas helyhez kötheti a kutyáját, majd eltávolodik a kutya számára láthatatlan helyre, üzletbe, kapualjba.

A kutya ülhet, állhat, vagy fekhet.

A kutyavezető távollétében egy gyalogos (megbízott segítő), pórázon vezetett kutyájával oldalról kb. öt lépés távolságban elhalad a kikötött kutya előtt.

A magára hagyott kutya a kutyavezető távollétében maradjon nyugodt. A zavaró kutyát (nem használható kötekedő kutya) elhaladás közben nem támadhatja (a póráz rángatásával, tartós ugatással). A teljesítménybíró utasítására hozhatja el a kutyavezető a kutyáját.

Megjegyzés

A teljesítménybíró döntheti el, hogy az összes vizsgázóval végrehajtat egy gyakorlatot és utána a következőt, vagy egyesével végigmegy a vizsgázóval az összes feladaton.

 

vissza a lap elejére

 

Középfokú Kísérőkutya vizsga - BH 2.

 

        1. gyakorlat:

Pórázon vezetés

20 pont

        2. gyakorlat:

Szabadon követés

20 pont

        3. gyakorlat:

Menet közben ültetés

15 pont

        4. gyakorlat:

Menet közben fektetés behívással

15 pont

        5. gyakorlat:

Apporthozás sík talajon

10 pont

        6. gyakorlat:

Előreküldés fektetéssel

10 pont

        7. gyakorlat:

Helyben maradás figyelemelvonással

10 pont

        Összesen: 100 pont

Általános előírások

A gyakorlat megkezdésére a teljesítménybíró ad utasítást. A kutyavezető a gyakorlat valamennyi további részét, mint a fordulatok, megállások, ütemváltások, stb. a teljesítménybíró utasítása nélkül, önállóan hajtja végre. Ettől az általános szabálytól eltérve - a kutyavezető kérésére -, a teljesítménybíró levezényli a gyakorlatokat.

A vizsgaszabályzat meghatározza a használható hangjeleket. Amennyiben a k egy gyakorlatot a harmadik hangjelre sem hajt végre, be kell fejezni (és az értéke 0 pont). Ha a k elhagyja a vezetőjét, vagy a pályát, és a harmadik hívásra se jön vissza az engedelmes ágazatot meg kell szakítani. Behívásnál a "Hozzám!" hangjel helyett használható a k neve is. A gyakorlat hangjele és a k neve együtt kiejtve hiba, dupla vezényszónak minősül.

A szabályos alapállásban a k szorosan a kutyavezető bal oldalán a haladási iránnyal párhuzamosan ül úgy, hogy a lapockája a kutyavezető térdével egy vonalban van. Minden gyakorlat alapállással kezdődik és azzal is ér véget. Az előző gyakorlatot lezáró alapállás lehet egyben a következő gyakorlat kiinduló alapállása, hacsak egy új alapállás felvétele nem szükséges. Alapállást felvenni a gyakorlat kezdetén csak egyszer lehet.

Az alapállásból kiindulva az úgynevezett felvezető szakasz kezdődik. Ezalatt a kutyavezető minimum 10, de legfeljebb 15 lépést tesz meg. Ezután adhat hangjelet a feladatra (pl. ültetés, fektetés). Az olyan gyakorlatrészek között, mint például az eléülés és a lábhoz kerülés, vagy a helyben maradó kutyához belépés és a felültetés, érzékelhető (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. Az elhozásoknál a kutya mellé elölről, vagy hátulról is be lehet lépni.

Minden gyakorlatnál csak egyszer, a gyakorlat végén, alapállásban lehet megdicsérni a kutyát. Ezt követően a kutyavezető felvehet egy újabb alapállást. A dicséret és a következő gyakorlat kezdete között, érzékelhető (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. A gyakorlatok között a kutyát láb mellett kell vezetni.

Az egyes gyakorlatok között is szabadon követésben kell haladni a kutyával. A feloldás, illetve a játék nem megengedett. A visszafordulás (180°, hátra arc) ugyan két módon hajtható végre, de mindkettőnél balra kell fordulni. A kutya megkerülve a vezetőjét kerülhet a bal oldalára, vagy a kutyavezető és a k együtt fordulnak balra (ekkor a k végig a vezetője bal oldalán marad). Mindegy melyik módszert használja a kutyavezető, de a visszafordulást a vizsgán végig egyformán kell bemutatni.

Az eléülés után, lábhoz is kétféle módon ülhet be a k. Vagy jobbról megkerülve a vezetőjét, kerül annak bal oldalára, vagy szemből fordul be a kutyavezető mellé.

1.   Pórázon vezetés (20 pont)

a, Egy hangjel: "lábhoz" csak az elinduláskor, és ütemváltáskor engedélyezett.

b, A gyakorlat: A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával odamegy a bíróhoz, megáll, hagyja a kutyát leülni és bemutatkozik. A laza pórázt ezalatt a bal kezében tartja. A "Lábhoz!" vezényszó hallatán alapállásból indulva a kutyának örömmel, figyelmesen és párhuzamosan kell a vezetőjét kísérnie. A k lapockája mindig egy vonalban legyen a kutyavezető bal térdével. Megálláskor külön utasítás nélkül, önállóan, gyorsan és a haladás irányába üljön le. A gyakorlat kezdetén a kutyavezető 50 lépést egyenesen halad megállás nélkül. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után előbb futást (legalább 10 futólépés), majd lassú lépést (legalább 10 lassú lépés) mutat be. A futásból a lassú lépésbe átmenet nélkül kell lelassulni, közöttük nem lehetnek átmeneti tempójú lépések. A különböző jármódok tempói érzékletesen térjenek el. Lépésben folytatja és közben legalább egy-egy balra fordulást, jobbra fordulást és egy visszafordulást (hátra arcot) végez a függelékben található ábra szerint. Lépés közben legalább egyszer meg kell állni. A teljesítménybíró utasítására a kutyavezető és a k áthaladnak egy legalább 4 főből álló mozgó csoporton. Eközben egyszer jobbra és egyszer balra (például 8-as alakban) meg kell kerülni a csoport egy-egy tagját. A kutyavezető a csoportban legalább egyszer megáll. A teljesítménybíró egyszer megismételtetheti ezt a gyakorlatrészt. Ezt követően a kutyavezető és a k elhagyják a csoportot és megállnak. A kutyát csak a csoportot elhagyva, a gyakorlatot lezáró alapállásban szabad megdicsérni. A kutyavezető leveszi a pórázt a kutyáról.

c, Az értékelés: Amennyiben a k elől halad, lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, és/vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

2.   Szabadon követés (30 pont)

a, Egy hangjel: "lábhoz" csak az elinduláskor, és ütemváltáskor engedélyezett.

b, A gyakorlat: A "Lábhoz!" hangjel hallatán alapállásból indulva a kutyának örömmel, figyelmesen és párhuzamosan kell a vezetőjét kísérnie. A k lapockája mindig egyvonalban legyen a kutyavezető bal térdével. Megálláskor külön utasítás nélkül, önállóan, gyorsan és a haladás irányába üljön le. A gyakorlat kezdetén a kutyavezető és a k áthaladnak egy legalább 4 főből álló mozgó csoporton. Eközben egyszer jobbra és egyszer balra (például 8-as alakban) meg kell kerülni a csoport egy-egy tagját. A kutyavezető a csoportban legalább egyszer megáll. Ezt követően a kutyavezető a kutyájával elhagyja a csoportot és a kiindulási pontra megy. Alapállásból indulva megállás nélkül megtesz 50 lépést. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után előbb futást (legalább 10 futólépés), majd lassú lépést (legalább 10 lassú lépés) mutat be. A futásból a lassú lépésbe átmenet nélkül kell lelassulni, közöttük nem lehetnek átmeneti tempójú lépések. A különböző jármódok tempói érzékletesen térjenek el. Lépésben folytatja és közben legalább egy-egy balra fordulást, jobbra fordulást és egy visszafordulást (hátra arcot) végez a függelékben található ábra szerint. Lépés közben legalább egyszer meg kell állni.

c, Az értékelés: Amennyiben a k elől halad, lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

3.   Menet közben ültetés (15 pont)

a, Egy-egy hangjel: "lábhoz" "ültetéshez"

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, az "Ülj!" hangjelre a k gyorsan, menetirányba üljön le anélkül, hogy a kutyavezető megtorpanna, vagy visszanézne. További 20 lépés megtétele után a kutyavezető megáll és azonnal szembefordul a kutyájával. A teljesítménybíró utasítására a kutyavezető visszatér a kutyájához, és annak jobb oldalán alapállást vesz fel.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú leülésért, nyugtalan ülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben ülés helyett lefekszik, vagy állva marad, a hibáért 7 pontot kell levonni.

4.   Menet közben fektetés behívással (15 pont)

a, Egy-egy hangjel: "lábhoz", "fektetéshez", "behíváshoz", majd "alapálláshoz"

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányába. Miután megtettek 10-15 lépést, "Feküdj!" hangjelre a kutyának gyorsan a haladás irányába le kell feküdnie. Eközben a kutyavezető más módon nem befolyásolhatja a kutyát, nem változtathat a tempóján, nem nézhet vissza, hanem továbbmegy még 20 lépést. A kutya felé fordulva megáll. A teljesítménybíró utasítására "Hozzám!" hangjellel, vagy a k nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyors tempóban és a legrövidebb úton kell a kutyavezető elé érkeznie és szorosan elé ülnie. A "Lábhoz!" hangjelre a k gyorsan üljön menetirányba a vezetője mellé.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú lefekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú, illetve lelassuló bejövetelért, hibás elé-, illetve melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k állva marad, vagy leül, de a hívásra hibátlanul jön, 7 pontot le kell vonni.

5.   Apporthozás sík talajon (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "elhozáshoz", "eleresztéshez", "majd alapálláshoz"

b, A gyakorlat: A kutyavezető szabályos alapállásból kb. 10 lépésnyire kidobja a saját apportfáját. Akkor indíthatja kutyáját, ha a fa már nem mozdul. A mellette szabadon és nyugodtan ülő kutyának a "Hozd!" hangjelre a legrövidebb úton, gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal felkapva gyorsan, egyenesen a vezetőjéhez vinnie. A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a kutyavezető elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3 mp.), amíg a kutyavezető "Ereszd!" hangjelre el nem veszi. Az elvett fát a kutyavezető leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja. Kb. 3 mp eltelte után a k "lábhoz!" hangjelre a vezetője bal lába mellé, szorosan, menetirányba beül. A gyakorlat alatt a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét.

c, Az értékelés: Hibás alapállásért, lassú kifutásért, hibás felvételért, vontatott behozásért, az apportfa elejtéséért, játékért, illetve a fa rágásáért, hibás elé, és melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Az apportfa rövidre dobása és a kutyavezető helyének elhagyása nélkül adott segítsége, szintén csökkentik a gyakorlat értékét. Ha a kutyavezető elhagyja a helyét a feladat vége előtt, a gyakorlat értéke "hiányos" lesz. Amennyiben a k nem hozza a fát a minősítés csak 0 pont lehet.

6.   Előreküldés fektetéssel (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "lábhoz", "előreküldéshez", "fektetéshez, "felüléshez"

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, a kutyavezető az iránymutató karjának egyszeri felemelésével egyidőben kiadja az "Előre!" hangjelet és megáll. Erre a kutyának határozottan, egyenesen és gyorsan a mutatott irányba, legalább 30 lépésre el kell távolodnia. Teljesítménybírói utasításra a kutyavezető kiadja a "Feküdj!" hangjelet, amire a kutyának azonnal le kell feküdnie. A kutyavezető addig tarthatja iránymutató karját felemelve, amíg a kutya nem feküdt le. A teljesítménybíró utasítására mehet a kutyavezető kutyájához. Megállva a k jobb oldalán, kivárva az előírt szünetet (3 mp.), a bíró intésére "Ülj!" hangjelre felülteti a kutyát. A kutyának gyorsan és menetirányba kell felülnie. A kutyavezető pórázra veszi a kutyáját.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, az elküldés utáni továbbfutásért, lassú, vagy rövid eltávolodásért, erős oldalirányú kitérésért, vontatott, vagy korai lefekvésért, nyugtalan fekvésért, illetve elhozáskor korai felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

7.   Helyben maradás, figyelemelvonással (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "fektetéshez", "felüléshez"

b, A gyakorlat: Mire egy másik k megkezdi gyakorlatait az engedelmes ágazatban, a kutyavezető a teljesítménybíró által kijelölt helyre alapállásból lefektette a kutyáját. Anélkül, hogy a pórázt, vagy más tárgyat előtte hagyna, a vizsgaterületen belül legalább 20 lépésnyire visszanézés nélkül eltávolodik a kutyától, és ott háttal a kutyájának állva marad. A helyben maradás alatt - amíg a másik k az 1-5 gyakorlatot teljesíti -, a k-nak nyugodtan fekve kell maradnia. Bírói utasításra a kutyavezető visszatér és megáll a k jobb oldalán. Körülbelül 3 másodperces szünet után, a teljesítménybíró utasítására alapállást veszi fel, és pórázra veszi a kutyáját. A k gyorsan és menetirányba üljön fel.

c, Az értékelés: A kutyavezető nyugtalan viselkedésért, vagy más a kutyának adott rejtett jelzésért a vezetőjének közeledtekor idő előtti felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k ül, áll, vagy nyugtalanul fekszik, de a helyén marad, részértékelést kap, Ha a 3. gyakorlat befejezése előtt, 3 méternél messzebbre elhagyja a helyét, 0 pontot kap a gyakorlatára. Amennyiben ez után hagyja el a kijelölt helyét a k, részértékelésre kerül sor. Ha a felé induló vezetője elé megy, 3 pontig kell levonni.

A rendezvényvezető a szukáknak és a kanoknak külön jelöljön ki helyet a helyben maradásra, és lehetőleg táblával is jelölje meg.

vissza a lap elejére

 

Felsőfokú Kísérőkutya vizsga - BH 3.

 

        1. gyakorlat:

Szabadon követés

20 pont

        2. gyakorlat:

Menet közben ültetés

10 pont

        3. gyakorlat:

Menet közben fektetés behívással

10 pont

        4. gyakorlat:

Menet közben állítás

10 pont

        5. gyakorlat:

Apporthozás síktalajon

15pont

        6. gyakorlat:

Apporthozás ferdepalánkon (140 cm) át

15 pont

        7. gyakorlat:

Előreküldés fektetéssel

10 pont

        8. gyakorlat:

Helyben maradás figyelemelvonással

10 pont

        Összesen: 100 pont

Általános előírások

A gyakorlat megkezdésére a teljesítménybíró ad utasítást. A kutyavezető a gyakorlat valamennyi további részét, mint a fordulatok, megállások, ütemváltások, stb. a teljesítménybíró utasítása nélkül, önállóan hajtja végre. Ettől az általános szabálytól eltérve - a kutyavezető kérésére -, a teljesítménybíró levezényli a gyakorlatokat.

A vizsgaszabályzat meghatározza a használható hangjeleket. Amennyiben a kutya egy gyakorlatot a harmadik hangjelre sem hajt végre, be kell fejezni (és az értéke 0 pont). Ha a kutya elhagyja a vezetőjét, vagy a pályát és a harmadik hívásra se jön vissza, az engedelmes ágazatot meg kell szakítani. Behívásnál a "Hozzám!" hangjel helyett használható a kutya neve is. A gyakorlat hangjele és a kutya neve együtt kiejtve hiba, dupla vezényszónak minősül.

A szabályos alapállásban a kutya szorosan a kutyavezető bal oldalán a haladási iránnyal párhuzamosan ül úgy, hogy a lapockája a kutyavezető térdével egy vonalban van. Minden gyakorlat alapállással kezdődik és azzal is ér véget. Az előző gyakorlatot lezáró alapállás lehet egyben a következő gyakorlat kiinduló alapállása, hacsak egy új alapállás felvétele nem szükséges. Alapállást felvenni a gyakorlat kezdetén csak egyszer lehet.

Az alapállásból kiindulva az úgynevezett felvezető szakasz kezdődik. Ezalatt a kutyavezető minimum 10, de legfeljebb 15 lépést tesz meg. Ezután adhat hangjelet a feladatra (pl. ültetés, fektetés). Az olyan gyakorlatrészek között, mint például az eléülés és a lábhoz kerülés, vagy a helyben maradó kutyához belépés és a felültetés érzékelhető (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. Az elhozásoknál a kutya mellé elölről, vagy hátulról is be lehet lépni.

Minden gyakorlatnál csak egyszer, a gyakorlat végén, alapállásban lehet megdicsérni a kutyát. Ezt követően a kutyavezető felvehet egy újabb alapállást. A dicséret és a következő gyakorlat kezdete között, érzékelhető (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. A gyakorlatok között a kutyát láb mellett kell vezetni.

Az egyes gyakorlatok között is szabadon követésben kell haladni a kutyával. A feloldás, illetve a játék nem megengedett. A visszafordulás (180°, hátra arc) ugyan két módon hajtható végre, de mindkettőnél balra kell fordulni. A kutya megkerülve a vezetőjét kerülhet a bal oldalára, vagy a kutyavezető és a k együtt fordulnak balra (ekkor a k végig a vezetője bal oldalán marad). Mindegy melyik módszert használja a kutyavezető, de a visszafordulást a vizsgán végig egyformán kell bemutatni.

Az eléülés után, lábhoz is kétféle módon ülhet be a kutya. Vagy jobbról megkerülve a vezetőjét, kerül annak bal oldalára, vagy szemből fordul be a kutyavezető mellé.

1.   Szabadon követés (20 pont)

a, Egy hangjel: "lábhoz" csak az elinduláskor, és ütemváltáskor engedélyezett.

b, A gyakorlat: A kutyavezető szabadon kísérő kutyájával odamegy a bíróhoz, megáll, hagyja a kutyát leülni és bemutatkozik. A "Lábhoz!" vezényszó hallatán alapállásból indulva a kutyának örömmel, figyelmesen és párhuzamosan kell a vezetőjét kísérnie. A kutya lapockája mindig egyvonalban legyen a kutyavezető bal térdével. Megálláskor külön utasítás nélkül, önállóan, gyorsan és a haladás irányába üljön le. A gyakorlat kezdetén a kutyavezető 50 lépést egyenesen halad megállás nélkül. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után előbb futást (legalább 10 futólépés), majd lassú lépést (legalább 10 lassú lépés) mutat be. A futásból a lassú lépésbe átmenet nélkül kell lelassulni, közöttük nem lehetnek átmeneti tempójú lépések. A különböző jármódok tempói érzékletesen térjenek el. Lépésben folytatja és közben legalább egy-egy balra fordulást, jobbra fordulást és egy visszafordulást (hátra arcot) végez a függelékben található ábra szerint. Lépés közben legalább egyszer meg kell állni. A gyakorlat végén bírói utasításra a kutyavezető és a kutya bemennek egy legalább 4 főből álló mozgó csoportba. Eközben egyszer jobbra és egyszer balra (például 8-as alakban) meg kell kerülni a csoport egy-egy tagját. A kutyavezető a csoportban legalább egyszer megáll. A teljesítménybíró egyszer megismételtetheti ezt a gyakorlatrészt. Ezt követően a kutyavezető és a kutya elhagyják a csoportot és alapállásban megállnak.

c, Az értékelés: Amennyiben a kutya elől halad, lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, és/vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

A további gyakorlatok sorrendjét a következő 5 variációk egyikéből kell sorsolással eldönteni. A sorsolást a teljesítménybíró vezeti le.

    1 változat:  gyakorlat sorrend 2-4-5-6-3

    2 változat:  gyakorlat sorrend 4-3-6-2-5

    3 változat:  gyakorlat sorrend 6-4-5-3-2

    4 változat:  gyakorlat sorrend 3-2-6-5-4

    5 változat:  gyakorlat sorrend 5-6-3-2-4

Valamennyi résztvevőnek a 2-től 6-ie számozott gyakorlatokat azonos sorrendben kell bemutatni

2.   Menet közben ültetés (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "lábhoz" "ültetéshez"

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, az "Ülj!" hangjelre a kutya gyorsan, menetirányba üljön le anélkül, hogy a kutyavezető a megtorpanna, vagy visszanézne. További 20 lépés megtétele után a kutyavezető megáll és azonnal szembefordul a kutyájával. A teljesítménybíró utasítására a kutyavezető visszatér a kutyájához, és annak jobb oldalán alapállást vesz fel.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú leülésért, nyugtalan ülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben ülés helyett lefekszik, vagy állva marad, a hibáért 5 pontot kell levonni.

3.   Menet közben fektetés behívással (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "lábhoz", "fektetéshez", "behíváshoz", majd "alapálláshoz"

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenesen. Miután megtettek 10-15 lépést, "Feküdj!" hangjelre a kutyának gyorsan a haladás irányába le kell feküdnie. Eközben a kutyavezető más módon nem befolyásolhatja a kutyát, nem torpanhat meg, nem változtathat a tempóján, nem nézhet vissza, hanem továbbmegy még 20 lépést. Azonnal a kutya felé fordulva megáll. A teljesítménybíró utasítására "Hozzám!" hangjellel, vagy a kutya nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyors tempóban és a legrövidebb úton kell a kutyavezető elé érkeznie és szorosan elé ülnie. A "Lábhoz!" hangjelre a kutya gyorsan üljön menetirányba a vezetője mellé.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú lefekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú, illetve lelassuló bejövetelért, hibás elé-, illetve melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya állva marad, vagy leül, de a hívásra hibátlanul jön, 5 pontot le kell vonni.

4.  Menet közben állítás (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "Lábhoz!" "Feküdj!" "Hozzám"! "Lábhoz"!

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, "Állj!" hangjelre a kutyának azonnal, a haladás irányába meg kell állnia. Eközben a kutyavezető más módon nem befolyásolhatja a kutyát, nem torpanhat meg, nem változtathat a tempóján, nem nézhet vissza, hanem visszafordulás nélkül továbbmegy még 20 lépést. Azonnal a kutya felé fordulva megáll. A teljesítménybíró utasítására a kutyavezető visszatér a kutyájához, és annak jobb oldalára áll. Körülbelül 3 másodperces szünet után, a teljesítménybíró utasítására "Ülj!" hangjellel alapállást vesz fel. A kutya gyorsan és a menetirányba üljön le.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, a hangjel utáni továbblépésért, nyugtalan állásért, a kutyavezető közeledtére nyugtalanná válásért, a gyakorlatot záró leültetésért, ha az lassú, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya lefekszik, vagy leül, 5 pontot le kell vonni.

5.  Apporthozás sík talajon (15 pont)

a, Egy-egy hangjel: "elhozáshoz", "eleresztéshez", "majd alapálláshoz"

b, A gyakorlat: A kutyavezető szabályos alapállásból kb. 10 lépésnyire, kidobja a saját apportfáját. Akkor indíthatja kutyáját, ha a fa már nem mozdul. A mellette szabadon és nyugodtan ülő kutyának a "Hozd!" hangjelre a legrövidebb úton, gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal felkapva gyorsan, direkt a vezetőjéhez vinnie.

A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a kutyavezető elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3 mp.), amíg a kutyavezető "Ereszd!" hangjelre el nem veszi. Az elvett fát a kutyavezető leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja. Kb. 3 mp eltelte után a kutya "lábhoz!" hangjelre a vezetője bal lába mellé, szorosan, menetirányba beül. A gyakorlat alatt a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét.

c, Az értékelés: Hibás alapállásért, lassú kifutásért, hibás felvételért, vontatott behozásért, az apportfa elejtéséért, játékért, illetve a fa rágásáért, a kutyavezető terpeszállásáért, hibás elé, és melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Az apportfa rövidre dobása és a kutyavezető helyének elhagyása nélkül adott segítsége, szintén csökkentik a gyakorlat értékét. Ha a kutyavezető elhagyja a helyét a feladat vége előtt, a gyakorlat értéke "hiányos" lesz. Amennyiben a kutya nem hozza a fát a minősítés csak 0 pont lehet.

6.  Apporthozás (140 cm) ferdepalánkon át (15 pont)

a, Egy-egy hangjel: "ugráshoz", "elhozáshoz", "eleresztéshez", "majd alapálláshoz"

b, A gyakorlat: Megfelelő távolságra, a 140 centiméteresre állított ferdepalánkkal szemben a kutyavezető kutyájával alapállást vesz fel. A szabályos alapállásból átdobja a saját apportfáját a palánkon. Akkor indíthatja kutyáját "Hopp!" hangjellel, ha a fa már nem mozdul. A mellette szabadon és nyugodtan ülő kutyának a "Hopp!" "Hozd!" hangjelre kell a palánkon átmásznia (a Hozd!" hangjelet az ugrás közben kell adni), és gyorsan a fához kell futnia és azt azonnal felkapva, a palánkon azonnal visszamászva, gyorsan, a legrövidebb úton a vezetőjéhez vinnie. A kutyának szájában az apportfával szorosan, szembe a kutyavezető elé ülve a fát addig kell tartania (kb. 3 mp.), amíg a kutyavezető "Ereszd!" hangjelre el nem veszi. Az elvett apportfát a kutyavezető leengedett, kinyújtott jobb kezében a teste mellett tartja. Kb. 3 mp. eltelte után, a kutya "lábhoz!" hangjelre a vezetője bal lába mellé, szorosan, menetirányba beül. A gyakorlat alatt a kutyavezető nem hagyhatja el a helyét.

c, Az értékelés: Hibás alapállásért, lassú ugrásért és kifutásért, hibás felvételért, lassú visszaugrásért, vontatott behozásért, az apportfa elejtéséért, játékért, illetve a fa rágásáért, a kutyavezető terpeszállásáért, hibás elé, melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

    Az apporthozás ferdepalánkon át gyakorlat pontmegosztása

     

  

odaugrás

apporthozás

visszaugrás

     

 

5 pont

5 pont

5 pont

Részben értékelhető, ha a három részfeladatból (odaugrás — apporthozás - visszaugrás) legalább kettőt teljesít a kutya:

Hibátlan ugrások és hozás

= 15 pont

Oda, vagy visszaugrás elmarad, az apportfa hozása hibátlan

=10 pont

Oda és visszaugrás hibátlan, de a kutya nem hozza a fát

=10 pont

Ha a kidobott fa nagyon oldalra, vagy a kutya számára nehezen észrevehető helyre kerül, a kutyavezető kérésére, vagy a teljesítménybíró javaslatára a kidobást pontlevonás nélkül meg lehet ismételni. A kutya eközben ülve marad.

A kutyavezető helyének elhagyása nélküli segítség, szintén csökkenti a gyakorlat értékét. Ha a kutyavezető elhagyja a helyét a feladat vége előtt, a gyakorlat értéke "hiányos" lesz.

7.  Előreküldés fektetéssel (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "lábhoz", "előreküldéshez", "fektetéshez, "felüléshez"

b, A gyakorlat: Alapállásból a kutyavezető, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek 10-15 lépést, a kutyavezető az iránymutató karjának egyszeri felemelésével egyidőben kiadja az "Előre!" hangjelet és megáll. Erre a kutyának határozottan, egyenesen és gyorsan a mutatott irányba, legalább 30 lépésre el kell távolodnia. Teljesítménybírói utasításra a kutyavezető kiadja a "Feküdj!" hangjelet, amire a kutyának azonnal le kell feküdnie. A kutyavezető addig tarthatja iránymutató karját felemelve, amíg a kutya nem feküdt le. A teljesítménybíró utasítására mehet a kutyavezető kutyájához. Megállva a kutya jobb oldalán, kivárva az előírt szünetet (3 mp.), a bíró intésére "Ülj!" hangjelre felülteti a kutyát. A kutyának gyorsan és menetirányba kell felülnie.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, az elküldés utáni továbbfutásért, lassú, vagy rövid eltávolodásért, erős oldalirányú kitérésért, vontatott, vagy korai lefekvésért, nyugtalan fekvésért, illetve elhozáskor korai felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

8.  Helyben maradás figyelemelvonással (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: "fektetéshez", "felüléshez"

b, A gyakorlat: Mire egy másik kutya megkezdi gyakorlatait az engedelmes ágazatban, a kutyavezető a teljesítménybíró által kijelölt helyre alapállásból lefektette a kutyáját. Anélkül, hogy a pórázt, vagy más tárgyat előtte hagyna, a vizsgaterületen belül legalább 20 lépésnyire visszanézés nélkül eltávolodik a kutyától, és ott háttal a kutyájának állva marad. A helyben maradás alatt - amíg a másik kutya az 1-6 gyakorlatot teljesíti -, a kutyának nyugodtan fekve kell maradnia. Bírói utasításra a kutyavezető visszatér és megáll a kutya jobb oldalán. Körülbelül 3 másodperces szünet után, a teljesítménybíró utasítására alapállást veszi fel. A kutya gyorsan és menetirányba üljön fel.

c, Az értékelés: A kutyavezető nyugtalan viselkedésért, vagy más a kutyának adott rejtett jelzésért a vezetőjének közeledtekor idő előtti felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a kutya ül, áll, vagy nyugtalanul fekszik, de a helyén marad, részértékelést kap, Ha a 3. gyakorlat befejezése előtt, 3 méternél messzebbre elhagyja a helyét 0 pontot kap a gyakorlatára. Amennyiben ez után hagyja el a kijelölt helyét a kutya, részértékelésre kerül sor. Ha a felé induló vezetője elé megy, 3 pontig kell levonni.

A rendezvényvezető a szukáknak és a kanoknak külön jelöljön ki helyet a helyben maradásra, és lehetőleg táblával is jelölje meg.

 

vissza a lap elejére

 

Őrző-Védő vizsga

Alapfokú Őrző-Védő vizsga - HPO 1.

 

A HPO I

A ágazatra                               100 pont
B ágazatra                               100 pont
C ágazatra                               100 pont
tagolódik.
Össz.:                                     300 pont

Rövidítések:

Teljesítménybíró     TB
Kutyavezető           KV
Kutya                    K
 

A. ágazat. Nyomkövetés! Gyakorlat a nyomterületen

 Saját nyom, legalább 300 lépés, 3 szár, 2 törés (kb. 90 fok), 2 db saját tárgy, a nyom legalább 20 perces, kidolgozási ideje 15 perc.

 A nyom tartása:                       80 pont

Tárgyak megtalálása:                (10+10) 20 pont

Összesen:                                100 pont

Általános rendelkezések:

A TB vagy a nyomfektetésért felelős személy a terepviszonyoknak megfelelően meghatározza a nyom vonalát. Minden nyomot másként kell fektetni. Nem lehetséges, hogy pl. minden nyomon a törések közti távolságok vagy a tárgyak távolsága egyenlő legyen. A nyom kezdőpontját a szimatkatlanttól közvetlenül balra, leszúrt táblával kell jelezni.

A versenyzők sorrendjét a TB sorsolással dönti el.

 A KV-nek (aki egyben a nyomfektető is) a nyom fektetése előtt a TB-nak vagy a nyomfelelősnek meg kell mutatnia a tárgyakat. Csak az alaposan, legalább 30 percen át a nyomfektetőnél hordott tárgyakat lehet használni. A KV rövid ideig a kiinduló ponton marad, majd rendes lépésben elindul a megadott irányba. A töréseket is rendes lépésben fektetik. Az első tárgyat legalább 100 lépés után az 1. vagy a 2. száron helyezik el, a másodikat a nyom végén. A tárgyakat mozgásból kell a földre tenni. A második tárgy elhelyezése után a KV-nek egyenes irányban még tovább kell mennie néhány lépést. Egy nyomon különböző tárgyakat kell használni (anyaguk: pl. textil, bőr, fa.). A tárgyak hossza kb. 10 cm, szélessége 2-3 cm, vastagsága 0,5-1 cm. legyen és színük ne üssön el a terepétől túlságosan. A fektetést a kutya nem láthatja.

A TB és a kísérő személyzet nem tartózkodhat a kutya munkája alatt azon a területen, ahol a kutyavezető és kutyája keres.

a.       Egy vezényszó a „keresésre”

Ez a vezényszó a nyom elején és az első tárgy után megengedett.

b.      Végrehajtás:

A KV felkészíti kutyáját a nyomra. A kutya szabadon vagy 10 méteres pórázon kereshet. A nyomozópórázt a háton, oldalt vagy az elülső és/vagy hátulsó lábak között lehet elvezetni. A póráz közvetlenül csatlakozhat a nem fojtóra állított nyakörvre, vagy a hám csatlakozó részéhez (a mellkashám és a „Böttger-hám” engedélyezett, de csak kiegészítő szíj nélkül). Hívásra a KV alapállásban jelentkezik a TB-nál és közli vele, hogy a kutya felveszi a tárgyat vagy jelzi azt. A nyomkövetés előtt, az induláskor és a keresés teljes ideje alatt a kutya mindennemű kényszerítése tilos. A TB utasítására a kutyát lassan és nyugodtan a kiindulóponthoz kell vezetni. A kutyának az indulásnál intenzíven, nyugodtan és mélyen tartott orral szimatot kell vennie. Ezután a kutya továbbra is mélyen tartott orral, egyenletes tempóban, határozottan halad a nyomvonalon. A KV 10 méterre, a póráz végén követi a kutyát. Ha nem használnak pórázt, a 10 métert akkor is be kell tartani. A póráz, amennyiben a kutyavezető nem engedi el, belóghat. A törést pontosan kell kidolgozni, utána a kutya változatlan tempóban halad tovább. Amint megtalálta a tárgyat, a gazda befolyásolása nélkül fel kell azt vennie, vagy egyértelműen jeleznie kell azt. Ha felveszi a tárgyat, állva maradhat, leülhet vagy a KV-höz mehet. Hiba, ha a tárggyal továbbmegy vagy fekve veszi fel azt. A jelzés történhet fekvéssel, üléssel vagy állással (ez váltakozhat is). Ha a kutya jelezte vagy felvette a tárgyat, a KV elengedi a pórázt és a kutyához megy. A tárgy felemelésével jelzi, hogy a kutya megtalálta azt. Ezután a KV felveszi a pórázt és folytatja a keresést. A befejezett keresés után a megtalált tárgyakat be kell mutatnia a TB-nak.

c.       Értékelés:

A nyomkövetés tempójának akkor nincs jelentősége az értékelésnél, ha a kutya intenzív, egyenletes és egyértelműen kidolgozott nyomon pozitív kereső viselkedést mutatott. Nem hiba, ha a kutya meggyőződik a nyomról, ha nem hagyja el azt eközben. Az érdektelen benyomást keltő munka, a magasan tartott orr, a székletürítés, a töréspont körben járása, a folyamatos bátorítás, a pórázzal vagy szóban nyújtott segítség a nyomvonalon vagy a tárgyaknál, a tárgy hibás felvétele vagy jelzése, a téves bejelzés megfelelő pontlevonást von maga után. Ha a kutya a póráz hosszánál nagyobb távolságra elhagyja a nyomot, megszakítják a keresést. Ha a kutya elhagyja a nyomot és a kutyavezető visszafogja, a TB azt az utasítást adja a KV-nek, hogy kövesse a kutyát. Ha az nem követi az utasítást, a TB megszakítja a munkát. A TB szintén megszakítja a keresést, ha az indulástól számított 15 percen belül a kutya nem éri el a nyom végét. A megszakításig bemutatott munkát értékelik.

Ha a kutya fel is veszi a tárgyat, ill. jelzi is azt, hibát követ el. Csak azok után a tárgyak után jár pont, amelyeket a megadott módon jelez. A hibás jelzést fel kell jegyezni a szár értékelésénél.

Nem jelzett vagy fel nem vett tárgyakért nem jár pont

A kutya száron végzett nyomtartásáért járó pontokat a szár hosszának és nehézségi fokának megfelelően kell felosztani.

Ha a kutya nem keres (keresés nélkül hosszabban elidőzik egy helyen), a munka megszakítható akkor is, ha a kutya még a nyomvonalon van.

B. ágazat. Engedelmesség! Gyakorlat a kiképzőpályán

1. gyakorlat:

szabadon követés

20 pont

2. gyakorlat:

menet közben ültetés

10 pont

3. gyakorlat:

menet közben fektetés behívással

10 pont

4. gyakorlat:

apportozás sík talajon

10 pont

5. gyakorlat:

apportozás akadályon át

15 pont

6. gyakorlat:

apportozás palánkon át

15 pont

7. gyakorlat:

előreküldés kifektetéssel

10 pont

8. gyakorlat:

 

kifektetés zavarással

 

10 pont

 

Összesen: 100 pont

Általános rendelkezések:

A TB utasítására kezdődik meg a gyakorlat. Minden további elemet, azaz a fordulásokat, a megállást, a mozgástempó váltását stb. külön utasítás nélkül hajtanak végre.

A vezényszavakat az Útmutató rögzíti. Ezek egyszerűen kiejtett, rövid egy szóból álló parancsok. Minden nyelven ki lehet őket adni, de adott tevékenységre csak ugyanaz a vezényszó vonatkozhat. Ha a kutya három vezényszó után sem hajtja végre a gyakorlatot vagy gyakorlatrészt, az adott gyakorlatot nem lehet értékelni és meg kell szakítani. Behíváskor a „hozzám” parancs helyett a kutya neve is használható. A kutya nevének és a mindenkori parancsnak az együttes használata kettős vezényszónak minősül.

Alapállásban a kutya szorosan a KV mellett, egyenesen, annak bal oldalán ül, úgy, hogy a kutya lapockája a KV térdénél helyezkedik el. Minden gyakorlat így kezdődik és zárul. Rövid dicséret csak a gyakorlatok végén és csak alapállásban megengedett. A gyakorlatok végén és kezdetén csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a dicséret előtt egy érezhető időintervallumnak (kb. 3 mp) kell eltelnie. Ezután a KV újabb alapállást vehet fel.

Az alapállás után kezdődik a felkészülés az új feladatra. A gyakorlat megkezdésére vonatkozó parancs elhangzása előtt a kutyavezetőnek erre minimum 10, maximum 15 lépés lehetősége van. Szemből ültetés és befejezés között, valamint az ülő, álló és fekvő kutyához lépéskor a jól hallható vezényszó kiadása előtt jól érezhető szünetet kell tartani (kb. 3 mp). A kutyához való kimenetelkor a kutyát szemből vagy hátulról is megközelítheti a kutyavezető.

A szabadon követést az egyes gyakorlatok helyszínei közti mozgás közben is mutatni kell. Az apportfa felvételéhez is el kell vinni a kutyát. A feszültség levezetése vagy játék nem megengedett.

A hátraarcot balra kell indítani. A kutya ennél a gyakorlatnál hátulról kerülheti meg a KV-t vagy előlről léphet vissza, de egy vizsga alkalmával csak egyféleképpen lehetséges ennek a gyakorlatnak a bemutatása.

Az akadály magassága 100 cm, szélessége 150 cm. A palánk két, egymáshoz a fenti végen kapcsolódó egyenként 150 cm széles és 191 cm hosszú mászófalból áll. A két fal egymással akkora szöget zár be, hogy a palánk magassága felállítva 180 cm legyen. A mászófalak felszínének kialakítása csúszásmentes legyen. A falak felső felén három-három kapaszkodóléc (24/48mm) legyen felszerelve. Egy versenyen minden kutyának azonos palánkon kell másznia.

Az apportírozó gyakorlatoknál csak az apportfák engedélyezettek (tömegük 650 g). Minden résztvevőnek ugyanazt, a rendezők által biztosított apportfát kell használniuk. Az egyes gyakorlatok előtt az apportfát nem lehet odaadni a kutyának.

Ha a KV kifelejt egy gyakorlatot, a TB pontlevonás nélkül figyelmezteti a hiányzó gyakorlat pótlására.

1. Szabadon követés

a.       Egyféle vezényszó használható a lábhoz híváshoz (20 pont)

Induláskor és a mozgástempó változtatásakor engedélyezett a vezényszó használata.

b.      Végrehajtás:

A KV az őt póráz nélkül követő kutyával a TB-hoz megy, a kutyát leülteti és bemutatkozik. Egyenes alapállásból a lábhoz hívás parancsára a kutya a KV-t figyelmesen, vidáman és egyenes tartással követi úgy, hogy a kutya válla a KV bal térdének magasságában van és megálláskor önállóan, gyorsan és egyenesen leül. A gyakorlat elején a KV 50 lépést tesz egyenes irányban a kutyával, megállás nélkül. Hátraarc és további 10-15 lépés után a KV-nek a futólépésben és lassú lépésben haladást kell bemutatnia, külön-külön legalább 10 lépésben. A futólépésből lassú lépésre váltást átmenet nélkül kell végrehajtani. Az egyes mozgástípusok sebességének világosan különbözniük kell egymástól. Rendes lépésben legalább egy jobbra-, egy hátraarcot és egy balrafordulást kell bemutatni. A megállást rendes lépésből kell bemutatni, legalább egyszer. Az első egyenes szakaszon haladás közben 5 másodperces különbséggel két pisztolylövést (6 mm) kell leadni, a kutyától legalább 15 lépésnyi távolságról. A kutyának közömbösnek kell maradnia a lövésekkel szemben. A gyakorlat végén a TB utasítására a KV a kutyát egy legalább 4 személyből álló, mozgó csoportba vezeti. Ennek során a kutyával egy személyt balról, egy másikat jobbról kell megkerülnie és legalább egyszer meg kell állnia a csoporton belül. A TB megismételtetheti a gyakorlatot. A KV a kutyával együtt elhagyja a csoportot és alapállást vesz fel.

Értékelés:

Megfelelő mértékű pontlevonással jár: az előreszaladás, oldalra kilépés, lemaradás, lassú és határozatlan leülés, újbóli vezényszó kiadása, segítség nyújtása testmozgással, figyelmetlenség bármely mozgástípusnál, a fordulatoknál és/vagy a kedvetlenül végzett munka.

2. Menet közben ültetés (10 pont)

a.       Egy-egy vezényszó használható a láb mellett haladáshoz és ültetéshez

b.      Végrehajtás:

A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után az ültetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell ülnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan ülő kutya felé fordul. A bíró utasítására odamegy a kutyához és a kutya jobb oldalára áll.

c.       Értékelés: Arányos pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú, nyugtalan és figyelmetlen ülésért. Ha a kutya ülés helyett fekszik vagy áll, 5 pontot kell levonni.

3. Menet közben fektetés behívással (10 pont)

a.       Egy-egy vezényszó használható láb mellett haladáshoz, fektetéshez, behíváshoz, majd láb mellé híváshoz

b.      Végrehajtás:

A KV alapállásból egyenesen halad az őt szabadon követő kutyával. 10-15 lépés után a fektetés vezényszavára a kutyának azonnal le kell feküdnie menetirányban, anélkül, hogy a KV megállna, járását megváltoztatná, vagy hátranézne. További 30 lépés után a KV megáll, majd hirtelen a nyugodtan fekvő kutya felé fordul. A TB utasítására a KV a behívás vezényszavával vagy nevén szólítva magához hívja a kutyát. A kutyának vidáman, gyorsan és a legrövidebb úton kell érkeznie, majd szorosan és egyenesen a KV előtt le kell ülnie. A láb mellé hívás parancsára a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van.

c.       Értékelés: Megfelelő pontlevonás jár a felkészülés közben elkövetett hibáért, lassú fekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú beérkezésért illetve, ha a kutyavezető terpeszállásban van, szembenüléskor és a befejezésnél elkövetett hibáért. Ha a kutya a fektetés parancsára ül vagy áll, 5 pontot kell levonni.

4. Apportozás sík talajon (10 Pont)  

a.       Egy-egy vezényszó használható elhozáshoz és elereszetéshez, majd láb mellé híváshoz

b.      Végrehajtás:

Egyenes alapállásból a KV elhajít egy apportfát (650 g) kb. 10 lépés távolságra. Az elhozásra vonatkozó parancsot csak akkor lehet kiadni, ha a fa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan ülő kutyának a vezényszóra gyorsan és a legrövidebb úton a apportfához kell futnia, azonnal fel kell vennie és a legrövidebb úton vissza kell vinnie a KV-höz. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c.       Értékelés:

Megfelelő pontlevonás jár a következőkért: hiba az alapállásban, lassú futás, hiba az apportfa felvételekor, lassú beérkezés, apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Az apportfa túl rövidre dobása, vagy a KV segítsége, még ha helyét nem is hagyja el, szintén pontlevonást von maga után. Hiányos a gyakorlat, ha a KV a gyakorlat befejezése előtt elhagyja helyét. Ha a kutya nem hozza vissza az apportfát, a gyakorlat 0 pontos.

5. Apportozás akadályon át (100 cm)  15 pont

a.       Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.

b.      Végrehajtás:

A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre az akadály előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a 100 cm magas akadályon. Az ugrásra vonatkozó vezényszót csak akkor szabad kiadni, ha az apportfa már megállt a földön. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrás és az elhozás vezényszavakra (az elhozásra vonatkozó vezényszót az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átugrik az akadályon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszafordulva átugorja az akadályt és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eresztés parancsának kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz hívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c.       Értékelés:

Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú ugrás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú ugrás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés. Ha a kutya érinti ugráskor az akadályt, ugrásonként legfeljebb 1 pont vonható le, az akadály feldöntésekor legfeljebb 2.

Az adható pontszámok felosztása ennél  gyakorlatnál:

Előre ugrás

Apportozás

Visszaugrás

5 pont

5 pont

5 pont

Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.

Az ugrások és az apportozás tökéletesek                                15 pont
Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az
apportozást igen                                                                  10 pont
Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz                   10 pont

Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor saját kérésére, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia.

Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

6. Apportozás palánkon át (180 cm) 15 pont

a.      Egy-egy vezényszó használható az ugráshoz, elhozáshoz, eleresztéshez és a láb mellé híváshoz.

b.      Végrehajtás:

A KV kutyájával alapállást vesz fel legalább 5 lépésre a palánk előtt. Ebből az egyenes alapállásból a KV átdobja a 650 g-os apportfát a palánkon. A KV mellett nyugodtan és póráz nélkül ülő kutya az ugrásra és az elhozásra vonatkozó vezényszavakra (az elhozás vezényszavát az ugrás alatt kell kiadni) a kutya önállóan átmászik a palánkon, egyenesen az apportfához szalad, azonnal felveszi, visszamászik a palánkon és az apportfát gyorsan a KV-höz viszi. A kutya egyenesen és szorosan a KV előtt ül és egészen addig nyugodtan tartja az apportfát, amíg a KV kb. 3 másodperc után az eleresztés parancs kiadásával egyidőben el nem veszi azt. Az apportfát az átadás után lefelé tartott, nyújtott karral, a test mellett kell a jobb kézben tartani. A lábhoz vívás parancsra a kutya gyorsan és egyenesen a KV bal oldalához ül úgy, hogy a kutya válla térdmagasságban van. A KV a gyakorlat alatt nem hagyhatja el helyét.

c.       Értékelés:

Pontlevonás jár: az alapállásban vétett hibáért, lassú mászás és futás, hibás apportfa-felvétel, lassú mászás a visszaúton, az apportfa elejtése, játék az apportfával, apportfa rágása, KV terpeszállása, hibás szembenülés és befejezés.

            Az adható pontszámok felosztása ennél a gyakorlatnál:

Előre ugrás

Apportozás

Visszaugrás

5 pont

5 pont

5 pont

Részértékelés akkor lehetséges, ha a fenti három gyakorlatrészből kettőt teljesít a kutya.

Az ugrások és az apportozás tökéletesek                                15 pont
Az előreugrást vagy a visszaugrást nem mutatja be, de az
apportozást igen                                                                  10 pont
Előre- és visszaugrás tökéletes, de nem apportíroz                   10 pont

Ha az apportfa nagyon oldalt ér földet vagy a kutya számára nehezen látható helyen, akkor kérésre, vagy a TB utasítására újból lehet dobni pontelvonás nélkül, de kutyának végig ülve kell maradnia.

Megfelelő mértékű pontlevonással jár, ha a KV segít a kutyának, vagy ha elmozdul helyéről. Ha befejezés előtt elhagyja helyét a KV, akkor a gyakorlat hiányosnak értékelendő.

7. Előreküldés kifektetéssel (10 pont)

a.       Egy-egy vezényszó az előrefutásra, fektetésre és felültetésre

b.      Végrehajtás:

Egyenes alapállásból a KV az őt szabadon követő kutyával az utasítás szerinti irányba, egyenesen halad. 10-15 lépés után a KV, karjának egyszeri előrelendítésével kiadja az előreküldésre vonatkozó parancsot és megáll. Erre a kutyának céltudatosan, egyenes vonalban és gyors tempóban 30 lépést kell megtennie.

A KV a mutató karját egészen addig tarthatja előre, amíg a kutya le nem feküdt. A TB utasítására a KV visszamegy a kutyához és a jobb oldalon mellélép. Kb. 3 mp után a kutyának az ültetésre vonatkozó vezényszóra gyorsan egyenes alapállást kell felvennie.

c.         Értékelés: hiba a felkészüléskor, a KV együtt fut a kutyával, lassú előrefutás, jelentős kimozdulás oldalirányba, túl rövid távolság, tétova vagy idő előtti fekvés, nyugtalan fekvés ill. túl korai felállás/felülés a KV érkezésekor. A fenti hibák arányos pontlevonással járnak.

8. Kifektetés zavarással (10 pont)

a.       Egy-egy vezényszó használható a fektetéshez és a felültetéshez

b.      Végrehajtás:

Egy másik kutya B ágazati munkája előtt a KV alapállásból, a TB által megjelölt helyre alapállásból fekteti ki a kutyáját anélkül, hogy pórázt vagy bármely más tárgyat a kutyánál hagyna. Ezután a KV hátranézés nélkül a pályán belül megtesz további legalább 30 lépést és a kutya számára látható helyen, de annak háttal áll meg. A KV utasítása nélkül is nyugodtan kell feküdnie, miközben a másik kutya az 1-6. gyakorlatokat mutatja be. A TB utasítására a KV kutyájához megy és a kutya jobb oldalára áll. Kb. 3 másodperc múlva a felültetésre parancsára gyorsan egyenes alapállásba helyezkedik.

c.       Értékelés:

Arányos pontlevonás jár a következőkért: A KV nyugtalan viselkedése, rejtett segítség, a kutya nyugtalan fekvése, a kutya elhozásakor túl korai felülés vagy állás. Részértékelés végezhető, ha a kutya áll vagy ül, de a kifektetésre kijelölt helyen marad. Ha a kutya a másik kutya 3-as gyakorlatának befejezése előtt több, mint 3 méterrel elmozdul a kijelölt helyről, a gyakorlat 0 pontos. Ha a kutya a másik kutya 3-as gyakorlatának befejezése után elhagyja a kijelölt helyet, akkor csak gyakorlatrészt lehet értékelni. Ha a kutya elhozásakor a KV felé indul, legfeljebb 3 pont vonható le.

C. ágazat. Őrző-Védő munka! Gyakorlat a kiképzőpályán

1. gyakorlat.     Fürkészés a segéd után            5 pont
2. gyakorlat.     Őrzés és felugatás                 10 pont
3. gyakorlat:     Szökés megakadályozása        20 pont
4. gyakorlat:     Visszatámadás                      35 pont
5. gyakorlat:     Bátorságpróba                       30 pont

Összesen:                                                 100 pont

Általános rendelkezések:

Az erre alkalmas területen, a pálya oldalvonala mentén bal és jobb oldalon 3-3 búvóhelyet állítanak fel, egymással átlósan szemben ((ld. vázlat). A pályán szükséges felfestéseknek a segéd, a TB és a KV számára jól láthatóknak kell lenniük.

A segédnek védőruhát és védőkart kell viselnie, valamint botot kell magával vinnie. A kar belseje ki van tömve, a külső felület természetes színű jutából készült. Őrzéskor a segédnek szemmel kell tartania a kutyát és nem feltétlenül kell mozdulatlanul állnia. Nem vehet fel viszont fenyegető és védekező testtartást. A karral a testét kell takarnia. Az, hogy a KV hogyan veszi el a botot a segédtől, a KV döntése (ld. Általános rendelkezések, a segédekre vonatkozó rendelkezések).

Vizsgán minden vizsgaszinten lehet egy segéddel dolgozni, amennyiben hat kutyánál több mutat be munkát egy vizsgaszinten, úgy 2 segédet kell használni. Azonos vizsgaszinten minden kutyavezető azonos segéddel dolgozik együtt.

Azokat a kutyákat, amelyeket a KV nem tart kézben, amelyek az őrző-védő gyakorlatok után nem vagy csak a kutyavezető erőteljes beavatkozása után eresztenek, vagy amelyek a kínált védőkar helyett más testrészeket támadnak, ki kell zárni. Ilyenkor nincs TSB-értékelés sem.

Meg kell szakítani annak a kutyának a munkáját, amely sikertelenül végezte az őrző-védő munkát vagy amelyet a segéd el tud zavarni. Értékelés nem lehetséges, csak TSB-értékelés.

Az „ereszd” vezényszó minden gyakorlatrésznél csak egyszer lehetséges. Az alábbi táblázat az eresztés értékelését mutatja be:

Hibatípus

Lassú vagy nehéz eresztés

Vezényszó első ismétlése, majd azonnali eresztés

Vezényszó első ismétlése, majd lassú vagy nehéz eresztés

Vezényszó második ismétlése, majd azonnali eresztés

Vezényszó második ismétlése, majd lassú vagy nehéz eresztés

Harmadik vezényszó után sem ereszt ill. beavatkozás szükséges

Hibapont

0.5-3,0

3,0

3,5-6,0

6,0

6,5-9,0

Kizárás

1. Fürkészés a segéd után (5 pont)

a.       Egy-egy vezényszó használható a fürkészésekre és a visszahívásra. Az utóbbi vezényszó a kutya nevével együtt is elhangozhat.

b.      Végrehajtás:

A segéd, úgy, hogy a kutya nem látja, elbújik az utolsó búvóhely mögött. A KV kutyájával a 4. és a 5. búvóhely között úgy veszi fel az alapállást, hogy két oldalra el lehessen indítani a fürkészést a két búvóhely felé. A TB utasítására kezdődik a C ágazat. A rövid fürkészés parancsra, majd a bal vagy jobb karral a búvóhely felé mutatásra (ez utóbbi ismételhető) a kutya gyorsan otthagyja a KV-t, majd céltudatosan a mutatott búvóhelyhez fut és szorosan megkerüli. Amint ezt a kutya végrehajtja, a KV a visszahívás vezényszavával magához hívja és még a kutya mozgása közben mutatja neki a segéd által elfoglalt búvóhely irányát és kiadja a fürkészésre a parancsot. A KV a képzeletbeli hosszanti felezővonalon halad rendes lépésben, ezt a vonalat a fürkészés alatt nem hagyhatja el. A kutyának mindig előrébb kell lennie, mint a KV. Ha a kutya eléri a segéd által elfoglalt búvóhelyet, a KV megáll és már nem adhat ki vezényszót és nem adhat bármely más, látható jelzést sem.

c.       Értékelés:

A korlátozott irányíthatóság illetve a nem egyértelműen lendületes és céltudatos mozgás és nem egyértelműen szoros és figyelmes fürkészés esetén is pontlevonás jár.

2. Őrzés és felugatás (10 pont)

a.       Egy-egy vezényszó használható az elhíváshoz és a lábhoz híváshoz

b.      Végrehajtás:

A kutyának figyelmesen kell őriznie a segédet és folyamatosan ugatnia kell. Se nem ugorhat fel rá, se nem haraphatja meg. A mintegy 20 másodpercig tartó folyamatos felugatás után a TB utasítására a KV kb. 5 lépésre megközelíti a búvóhelyet. A TB utasítására a KV lábhoz hívja a kutyát.

c.       Értékelés:

Arányos pontlevonással jár a nem egyértelműen folyamatos, erőteljes ugatás, a határozatlan őrzés a vezényszóig miközben sem a TB, sem az érkező KV sem befolyásolja. A folyamatos ugatásért 5 pont adható. Ha a kutya gyengén ugat, 2 pontot, ha ugatás nélkül őrzi figyelmesen a segédet, 5 pontot kell levonni. A segéd molesztálásáért, pl. meglökéséért, ráugrásért legfeljebb 2, erős ráfogásért akár 9 pontot is le lehet vonni.Ha a kutya elhagyja a búvóhelyet mielőtt a KV megkapta volna a jelet a TB-től, hogy elhagyhatja a hosszanti felezővonalat, akkor ismét rá lehet küldeni a segédre. Ha a segédnél marad a kutya, folytatni lehet a C ágazatot, de a „őrzés és felugatás”-t hiányosnak kell értékelni. Ha a kutya újból nem fogható a munkára, vagy ismét otthagyja a segédet, meg kell szakítani a C ágazatot.Ha a kutya a KV-vel szembe indul, amikor az a búvóhelyhez halad, vagy lábhoz hívás előtt a KV-höz lép, csak részben lehet értékelni a gyakorlatot, és hiányosnak tekintendő.

3. Szökés megakadályozása (20 pont)

a.      Egy-egy vezényszó használható a láb mellé híváshoz, a fektetéshez és az eleresztéshez

b.      Végrehajtás:

A TB utasítására a KV felszólítja a segédet, hogy lépjen elő a búvóhelyből. A segéd rendes járásban átmegy a szőkési pontnak kijelölt helyre. Utasításra a KV az őt szabadon követő kutyájával a fektetési pontként megjelölt helyre megy. A kutya és a segéd 5 lépésre van egymástól. A kutyavezető a kijelölt ponton lefekteti kutyáját és a búvóhelyhez lép. Szemkontaktusban marad kutyájával, a segéddel és a TB-val. A TB utasítására a segéd szökni kezd. A kutyának azonnali és energikus fogással, felszólítás nélkül meg kell akadályoznia a szökést, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A bíró utasítására a segéd megáll. Miután a segéd megállt, a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja az eleresztésre a vezényszót erre vonatkozó utasítás nélkül is.

Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancs elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi.

c.       Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors, energikus reagálás, határozott követés ráfutás és erőteljes harapás, a szökés hatékony akadályozása., teli és nyugodt fogás az eresztésig, szorosan a segéd mellett végrehajtott őrzés. Ha a kutya fekve marad, vagy kb. 20 lépésen belül fogással és fogva tartással nem akadályozza meg a szökést, a C ágazatot a TB félbeszakítja.

Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Meg kell szakítani viszont a munkát, ha a kutya otthagyja a segédet, vagy csak a KV vezényszavára marad a segédnél.

4. Visszatámadás (35 pont)

a. Egy-egy vezényszó használható az eleresztéshez és a lábhoz híváshoz

b.      Végrehajtás:

Kb. 5 másodpercig tartó őrzés után a TB utasítására a segéd megtámadja a kutyát. A kutyavezető utasítása nélkül a kutyának energikusan és erőteljesen fognia kell, de kizárólag csak a védőkart foghatja meg. A fogás után két ütést mér a segéd a kutyára a váll és a mar tájékán. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. A megfelelő időben a KV kiadhatja a vezényszót az eleresztésre, erre vonatkozó utasítás nélkül is.

Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két vezényszót engedélyezhet az eleresztéshez. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az elersztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszóval alapállásba állítja. A botot nem veszi el a segédtől.

c.       Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: gyors és erőteljes harapás, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.

Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

5. Bátorságpróba (30 pont)

a.      Egy-egy vezényszó használható ültetésre, fogásra, eresztésre és a láb mellé híváshoz

b.      Végrehajtás:

A KV kutyájával a pálya középvonalán, az első búvóhely magasságában megjelölt helyre megy. A kutyát nyakörvön vissza lehet fogni, de a KV a kutyát ezen keresztül nem ingerelheti. A TB utasítására a bottal felfegyverzett segéd előlép a búvóhelyből és normál lépésben a középvonalig megy. A KV figyelmeztetése ellenére futva a KV és a kutya felé indul, miközben fenyegetően kiabál és támadó mozdulatokat tesz. Amint 30-40 lépésre megközelítette őket, a KV az elfogás vezényszó kíséretében, a TB utasítására elengedi a kutyát. A kutyának a támadást habozás nélkül, energikus és erőteljes fogással el kell hárítania, úgy, hogy csak a védőkart foghatja meg. A kutyavezető eközben nem hagyhatja el helyét. A segéd a bíró utasítására megáll, erre a kutyának azonnal eresztenie kell. Megfelelő időben a KV kiadhatja az eresztés vezényszavát erre vonatkozó utasítás nélkül is.

Ha a kutya az első engedélyezett vezényszó után nem ereszt, akkor a TB még további két eresztés vezényszóra adhat engedélyt. Ha a kutya a harmadik (értsd: az első és a két további engedélyezett) vezényszó után sem enged, kizárás következik. Az eresztés parancsának elhangzásakor a kutyavezető nyugodtan áll és nem befolyásolhatja a kutyát. Az eresztés után a kutya szorosan a segéd mellett marad és figyelmesen őrzi. A TB utasítására a KV rendes lépésben a kutyához lép és a láb mellé hívás vezényszavával alapállásba állítja. A botot el kell venni a segédtől.

Ezután a segéd 20 lépésig tartó bekísérése következik. A láb mellett haladás vezényszavával engedélyezett. A kutyának a segéd mellett a jobb oldalon, a segéd és a KV között kell mennie. A kutyának a bekísérés közben a segédre kell figyelnie. Eközben nem zaklathatja, nem ugorhat fel rá és nem haraphatja meg. A TB előtt megállnak, a KV átadja neki a botot és bejelenti a C ágazat bemutatásának végét. Az eredmény közlése előtt, valamint bírói utasításra a kutyára fel kell tenni a pórázt.

c.       Értékelés:

Az alábbi, fontos értékelési kritériumokban elkövetett hibákért a megfelelő mértékű pontlevonás jár: erőteljes védekezés gyors és erőteljes harapással, nyugodt, teli fogás az eresztésig, az eresztés után a segéd szoros és figyelmes őrzése.

 Ha a kutya őrzéskor kissé figyelmetlen, és/vagy kissé zaklatja a segédet, egy osztályzattal le kell minősíteni a munkát, ha nagyon figyelmetlenül és/vagy nagyon agresszíven őriz, két osztályzattal kell csökkenteni eredményét. Három osztályzattal kap kevesebbet, ha nem őrzi a segédet, de szorosan mellette marad. Hiányos a gyakorlat, ha a kutya elindul a szemből hozzá érkező KV felé. Ha a kutya elhagyja a segédet, mielőtt a TB a kutyához lépésre utasítaná a KV-t, vagy a KV vezényszót ad arra, hogy a kutya tovább őrizze a segédet, a TB megszakítja a C ágazatot.

 

vissza a lap elejére

 

 

Versenyszabályzatok

Francia Pásztorkutyák Munkaversenye

 

A versenyek fázisonként kerülnek megrendezésre, céljuk az aktív francia pásztorkutyás állomány felmérése és aktivitásuk kialakítása. A verseny egyes szintjeit úgy próbáltuk kialakítani, hogy segítse a hazai, illetve nemzetközi munkaversenyekre- vizsgákra történő felkészülést. Ugyanakkor lehetőséget akartunk biztosítani a versengésre azok számára is, akik kutyájukkal kevésbé komolyan szeretnének foglalkozni, de szívesen összemérik a tudásukat másokkal. A Francia Pásztorkutyák Munkaversenye így a következő négy fázisban, fázisonként öt szinten kerül megrendezésre. A versenyre fázisonként, illetve több fázisban, esetleg az összes fázisban is lehet nevezni. A nevezett fázisokban nem kötelező az azonos szintre való nevezés. Nevezni lehet egyéniben, párosban, illetve csapatban is. Egyéniben a felvezető és a kutya eredménye alkotja a minősítés alapját, míg párosban két felvezető-kutya páros, illetve csapatban három felvezető-kutya páros összesített eredménye számít.

 

    A., NYOMKÖVETÉS

    B., FEGYELMEZŐ FÁZIS

    C., ŐRZŐ-VÉDŐ MUNKA

    D., ÜGYESSÉGI FELADATOK

 

A VERSENY FELADATAI

 

A. NYOMKÖVETÉSI FÁZIS

A1., szint
    -     300 lépéses, 10 perces pihenésű, L alakú saját nyom, 1 derékszögű törés, végén egy tárgy - 50 pont

A2., szint
    -     400 lépéses, 30 perces pihenésű, U alakú saját nyom, 2  derékszögű törés, 3 tárgy - 100 pont

A3., szint
    -     600 lépéses, 30 perces pihenésű  idegen nyom, 2 derékszögű törés, 4 tárgy, U vagy villám alak - 100 pont

A4., szint
    -     800 lépéses 1 órás idegen nyom, 5 derékszögű törés, 5 tárgy - 100 pont

A5., szint
    -     1000 lépéses, 1 órás idegen nyom, talajváltás,  7  vegyes törés, 7 tárgy - 100 pont

  

B. FEGYELMEZŐ FÁZIS

B1., szint
    -  Pórázon láb mellett követés, tempó és irány váltásokkal

    -  Pórázon láb mellet követés, lépés állj, a kutya vezényszó nélkül alapállást vesz fel.

    -  Behívás csoportba, gazdához, egy segítő fogja a kutyát

    -  Helyben maradás 5 méteres pórázon, kutyavezető látható

B2., szint
-  Póráz nélkül láb mellett követés, tempó és irány változtatásokkal, csoport

    -  Lábnál  ültetés, 40 lépés eltávolodás visszatéréssel

    -  Lábnál fektetés, 40 lépés eltávolodás  visszatéréssel

    -  Helyben maradás póráz nélkül, 20 méterre, láthatóan áll.

B3., szint
-  Póráz nélkül láb mellett követés, tempó és irány változtatásokkal, csoport

    -  Menet közben ültetés visszatéréssel

    -  Menet közben fektetés behívással

    -  Apport sík talajon, apportfával

    -  Helyben maradás póráz nélkül, gazda 40 méterre, látható

B4., szint
-  Póráz nélkül láb mellett követés, tempó és irány változtatásokkal, csoport kutyával

    -  Menet közben ültetés visszatéréssel

    -  Menet közben fektetés behívással

    -  Láb mellett állítás, 40 lépés eltávolodás  visszatéréssel

    -  Apport sík talajon

    -  Apport 1,20 akadályon át

    -  Helyben maradás póráz nélkül, gazda 40 méterre, nem látható

    -  Előre küldés 40 méterre

B5., szint
-  Póráz nélkül láb mellett követés, tempó és irány változtatásokkal, csoport kutyával

    -  Futás közben fektetés behívással

    -  Futás közben állítás behívással

    -  Menet közben fektetés behívással, fél távon megállítás (tetszőleges pozícióban) majd újra behívás

    -  Idegen tárgy apport sík talajon

    -  Idegen tárgy apport 1,20 akadályon át

    -  3 pozíció felvétele 20 méterről kétszer, csak hangjellel

    -  Helyben maradás póráz nélkül, gazda 40 méterre, nem látható

 

C. ŐRZŐ -VÉDŐ FÁZIS

C1., szint
-  Fogás ütő párnára. pórázon, botütés/ eresztés nélkül - 10 pont

    -  Hátrálós menekülő eresztés nélkül - 10 pont

C2., szint
-  Fogás puha karra pórázon,1 botütéssel, eresztéssel - 20 pont

    -  Hátrálós menekülő eresztés nélkül - 10 pont

C3., szint
-  Fogás kemény karra póráz nélkül parancsra, segéd 5 méterre, 1 botütés, eresztés nélkül - 20 pont

    -  Hátrálós menekülő eresztés nélkül- 10 pont

    -  Bátorság próba eresztés nélkül - 10 pont

C4., szint
-  Fogás kemény karra parancsra, a kutya alapállásból indul, segéd 20 méterre áll, 2 botütés, eresztés - 30 pont

    -  Menekülő elfogása eresztéssel, kísérés, végén visszatámadás, eresztés, lekísérés  - 40 pont

C5., szint
-  Segéddel kézfogás, rövid párbeszéd, majd elválnak. A kutyának kezelhetőnek kell lennie. -  5 pont

    -  Passzív segédre fogás parancsra, segéd 40 méterre. 1 lövés elfogás közben, eresztés, őrzés, lekísérés. 30 pont

    -  Bátorság próba, 2 botütés, eresztés, kísérés, visszatámadás, eresztés, kísérés - 30 pont

    -  Segéddel rövid beszélgetés, a kutya közben lábnál, nem támadhat - 10 pont

  

D. ÜGYESSÉGI FELADATOK

D1., szint
-  Pacsi - szemből - 5 pont

    -  Szlalom - kéz és hangjellel, vezényszót lehet ismételgetni - 5 pont

    -  Hangadás - szemből 5 pont

    -  Döglik szemből - 5 pont

    -  Tolatás szemből, mehet vele folyamatosan a gazda - 5 pont

D2., szint
-  Pacsi szemből, 5 lépésről - 5 pont

    -  Szlalom kézjel nélkül, alapállásból, egy vezényszóra, 10 méteres kijelölt szakaszon - 5 pont

    -  Hangadás 5 méterről - 5 pont

    -  Döglik szemből- 5 pont

    -  Forog - szemből  - jobbra - 5 pont

    -  Forog - szemből - balra - 5 pont

    -  Tolatás szemből, mehet vele a gazda - 5 pont

D3., szint
-  Pacsi szemből, 5 lépésről - 5 pont

    -  Szlalom kézjel nélkül, alapállásból, egy vezényszóra, 10 méteres kijelölt szakaszon - 5 pont

    -  Hangadás 10 méterről - 5 pont

    -  Döglik 2 méterről - 5 pont

    -  Forog - szemből 2 méterről - jobbra - 5 pont

    -  Forog - szemből 2 méterről - balra - 5 pont

    -  Tolatás szemből - 10 lépésnyi - 5 pont

    -  Idegen tárgy beapportírozása - 5 pont

D4., szint
-  Integetés - 10 méterről, mindkét lábbal - 10 pont

    -  Szlalom láb mellett követésből - 5 pont

    -  Hangadás - 20 méterről, ülő pozícióban - 5 pont

    -  Döglik - 5 méterről, fekvő pozícióból - 5 pont

    -  Gurul - 5 méterről, fekvő pozícióból - 5 pont

 -  Tolatás - 10 lépésről szembe fordulva további tíz lépést kell a kutyának hátra tolatnia, majd ott megállítani és utána újabb 10 lépést - 2 x 5 pont

    -  Forog - jobbra - 5 pont

    -  Forog - balra - 5 pont

    -  1 meghatározott , előre kihelyezett idegen tárgy beapportírozása- 5 pont

    -  1  meghatározott idegen tárgy megfogása, és egy idegen személyhez való apportírozása ( a gazdától) - 5 pont

    -  adott ponthoz előre küldés 20 méter - 10 pont

D5., szint
-  Integetés - 20 lépésről, mindkét lábbal -2 x 5 pont

    -  Szlalom láb mellett követésből - 5 pont

    -  Hangadás - 20 lépésről - 5 pont

    -  Döglik -  5 méterről, fekvő pozícióból - 5 pont

    -  Gurul - 5 méterről, fekvő pozícióból - 5 pont

    -  Dropp - 5 méterről, fekvő pozícióból - 5 pont

 -  Tolatás - 10 lépésről szembe fordulva további tíz lépést kell a kutyának hátra tolatnia, majd ott megállítani és utána újabb 10 lépést - 2 x 5 pont

    -  Forog  jobbra - állj - 5 pont

    -  Forog  balra - állj - 5 pont

    -  1 meghatározott idegen tárgy beapportírozása - 5 pont

    -  1  meghatározott idegen tárgy megfogása, és egy idegen személyhez való apportírozása ( a gazdától) - 5 pont

    -  1 másik kutya pórázon való behozása 30 méterről - 5 pont

    -  adott ponthoz előre küldés, 40 méter - 10 pont

 

A feladatokat összeállította: Leczki Sarolta

 

vissza a lap elejére